Pressmeddelanden


28 dec 2017  ·  Regulatorisk information

Christina Östberg Lloyd lämnar A1M Pharmas styrelse

Läs mer
14 dec 2017  ·  Regulatorisk information

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017 i A1M Pharma

Läs mer
01 dec 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner

Läs mer
27 nov 2017

Idag inleds teckningsperioden i A1M TO av serie 2017

Läs mer
22 nov 2017  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Läs mer
14 nov 2017  ·  Regulatorisk information

Positivt resultat från GLP-toxicitetsstudier – färdigställer nu ansökan om start av kliniska studier

Läs mer
09 nov 2017

A1M Pharma: Professor Bo Åkerström erhåller anslag från Vetenskapsrådet om 1,2 MSEK

Läs mer
07 nov 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: ROSgard™ skyddar benmärg vid strålbehandling – patentansökan inlämnad

Läs mer
27 okt 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Först i världen att producera A1M i stor skala under full GMP inför kliniska studier

Läs mer
24 okt 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma anlitar svensk CRO-partner för kliniska studier

Läs mer
25 aug 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Läs mer
29 jun 2017

A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA

Läs mer
16 jun 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Listning av teckningsoptioner från och med 20 juni 2017 på Nasdaq First North

Läs mer
15 jun 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North – Handelsstart 20 juni 2017

Läs mer
02 jun 2017

A1M Pharma meddelar framsteg inom den prekliniska utvecklingen av ROSgard™

Läs mer
30 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning

Läs mer
24 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Läs mer
16 maj 2017  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämman i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
16 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner

Läs mer
05 maj 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

Läs mer
13 apr 2017  ·  Regulatorisk information

Utfall av A1M Pharmas företrädesemission

Läs mer
12 apr 2017  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
31 mar 2017  ·  Regulatorisk information

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende A1M Pharmas Företrädesemission

Läs mer
31 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma senarelägger datum för årsstämma till den 16 maj 2017

Läs mer
29 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: ROSGard™ uppvisar stark skyddseffekt mot njurskador vid strålbehandling i preklinisk långtidsstudie

Läs mer
24 mar 2017

Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission

Läs mer
21 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 24 mars

Läs mer
14 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M: Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Läs mer
22 feb 2017  ·  Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2016

Läs mer
14 feb 2017  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
14 feb 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma flyttar fram den extra bolagsstämman till den 14 mars 2017

Läs mer
10 feb 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har framgångsrikt genomfört storskalig tillverkning av den aktiva substansen i ROSGard™, inleder toxicitetsstudier enligt GLP

Läs mer
07 feb 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Läs mer
07 feb 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma beslutar om företrädesemission om 122,9 MSEK, sammanläggning av aktier samt ansöker om listning på Nasdaq First North

Läs mer
01 feb 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma färdigställer immunogenicitetsstudie med ROSGard™

Läs mer
04 jan 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Mitokondrieskyddande effekt hos rA1M i prekliniska studier

Läs mer
09 dec 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: ROSGard™ visar upp njurskyddande effekt vid strålbehandling

Läs mer
29 nov 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har genomfört framgångsrika prekliniska toxicitets-/säkerhetsstudier inom havandeskapsförgiftning

Läs mer
23 nov 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma färdigställer industriell tillverkningsprocess och tar hem cellbanker till Lund

Läs mer
18 nov 2016  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q3, 2016

Läs mer
13 sep 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma väljer njurskydd vid cancerbehandling som första indikation inom akut njurskada

Läs mer
19 aug 2016  ·  Regulatorisk information

Halvårsrapport 2016

Läs mer
07 jul 2016  ·  Regulatorisk information

A1M: Verifierar stabilitet och kompatibilitet hos bolagets läkemedelskandidat RMC-035 inför kommande toxicitetsstudier

Läs mer
22 jun 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma anlitar erfaren europeisk CRO-partner för prekliniska toxikologistudier

Läs mer
22 jun 2016

Sista dag för handel med BTA

Läs mer
08 jun 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas företrädesemission fulltecknad

Läs mer
19 maj 2016  ·  Regulatorisk information

Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas nyemission

Läs mer
18 maj 2016  ·  Regulatorisk information

Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

Läs mer
17 maj 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma inleder forskningssamarbete med världsledande CSL Behring inom kombinerade behandlingar med A1M och plasmaproteiner

Läs mer
02 maj 2016  ·  Regulatorisk information

A1M: Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Läs mer
28 apr 2016  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
27 apr 2016

Baulos Capital Belgium SA undantaget från budplikt

Läs mer
22 apr 2016  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q1, 2016

Läs mer
15 apr 2016  ·  Regulatorisk information

A1M: Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Läs mer
15 apr 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Läs mer
11 apr 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Japan

Läs mer
24 mar 2016  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
22 mar 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma färdigställer läkemedelskandidat för behandling av havandeskapsförgiftning och ansöker om substanspatent

Läs mer
19 feb 2016  ·  Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

Läs mer
18 jan 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma utökar och förlänger avtal med europeisk kontraktstillverkare

Läs mer
14 jan 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma erhåller godkännande av nytt patent

Läs mer
08 jan 2016

Framgångsrikt möte för A1M Pharma med Läkemedelsverket för vetenskaplig rådgivning kring initialt utvecklingsprogram

Läs mer
23 dec 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: nyckelpersoner förvärvar optioner av serie 2015/2018

Läs mer
02 dec 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma avslutar tjänst om likviditetsgaranti

Läs mer
01 dec 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 88,6 %

Läs mer
24 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Insynspersoner och samarbetspartners avser nyttja teckningsoptioner av serie TO 1

Läs mer
19 nov 2015

A1M Pharma: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Läs mer
19 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma 2015-11-19

Läs mer
16 nov 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Ryssland

Läs mer
16 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Huvudägare nyttjar 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1

Läs mer
12 nov 2015

Forskningsrön ökar kunskapen om A1Ms förmåga att oskadliggöra giftigt fritt hemoglobin

Läs mer
09 nov 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Europa

Läs mer
05 nov 2015

Teckningsoptioner samlade dokument

Läs mer
05 nov 2015

Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1

Läs mer
04 nov 2015

Extra bolagsstämma samlade dokument

Läs mer
02 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
02 nov 2015  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
30 okt 2015

Avsikt att kalla till ny extra bolagsstämma för justering av villkor i incitamentsprogram 2015/2018

Läs mer
21 okt 2015  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q3, 2015

Läs mer
20 okt 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma inleder forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Centre kring proteinet A1Ms verkningsmekanismer

Läs mer
20 okt 2015

Två avhandlingar stärker det vetenskapliga stödet för behandling med A1M vid oxidativ stress

Läs mer
15 okt 2015  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
07 okt 2015

Nya forskningsrön fördjupar kunskapen om fritt hemoglobin och A1M

Läs mer
23 sep 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma utökar med labblokaler för egen tillverkning av A1M

Läs mer
15 sep 2015  ·  Regulatorisk information

Publicerar positiva studieresultat med betydelse för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning

Läs mer
20 aug 2015  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport Q2, 2015

Läs mer
17 aug 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma blir partner till världsledande intresseorganisation i USA

Läs mer
12 aug 2015  ·  Regulatorisk information

Förstärker bolaget med utvecklingschef och Director Medical Affairs

Läs mer
10 jun 2015  ·  Regulatorisk information

A1M: Inleder samarbete med ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel

Läs mer
29 maj 2015  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 tillgänglig för nedladdning

Läs mer
26 maj 2015  ·  Regulatorisk information

A1M: Inleder prekliniska njurstudier i samarbete med tysk forskningsorganisation

Läs mer
22 maj 2015

27 maj sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit)

Läs mer
18 maj 2015  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i A1M Pharma AB

Läs mer
12 maj 2015

Proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning med A1M publicerat i vetenskaplig artikel

Läs mer
24 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Har erhållit besked om godkännande av patent i Ryssland

Läs mer
20 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Grundare har sålt mindre aktiepost till VD och andra nyckelpersoner i bolaget

Läs mer
15 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Läs mer
15 apr 2015

Idag inleds emissionen

Läs mer
14 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Ny tidpunkt för årsstämma

Läs mer
10 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Prospekt och investerarträffar

Läs mer