Pressmeddelande

20 okt 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma inleder forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Centre kring proteinet A1Ms verkningsmekanismer

A1M Pharma har tecknat avtal om ett forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Centre, ett internationellt erkänt forskningscenter baserat i Seattle, USA vars forskare inkluderar tre nobelpristagare. Samarbetet syftar till att fördjupa kunskapen kring det kroppsegna proteinet A1Ms verkningsmekanismer på molekylär nivå samt för olika typer av vävnader i kroppen.  

Nyheten som PDF

Inom ramen för samarbetet kommer den internationellt erkände njurspecialisten och forskaren doktor Richard Zager vid Fred Hutchinson Cancer Research Centre att arbeta tillsammans med A1M Pharmas forskare för att fördjupa kunskapen om molekylära och vävnadsspecifika verkningsmekanismer hos det kroppsegna proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin). Samarbetet kommer att vara av stor betydelse för att öka förståelsen kring korrekt dosering för individuella patienter.

Resultaten från forskningssamarbetet kommer att ge A1M Pharma och dess samarbetspartner goda underlag inför regulatoriska ansökningar och utformning av kliniska studier för både havandeskapsförgiftning och akut njurskada. De kommer även att vara värdefulla för A1M Pharma under bolagets pågående utveckling av processer för storskalig läkemedelstillverkning.

– Det här forskningssamarbetet kommer att utgöra en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete inför kommande kliniska studier, och det är glädjande att vi får möjligheten att genomföra det tillsammans med internationellt erkända forskare som doktor Richard Zager vid prestigefulla Fred Hutchinson Cancer Research Centre. Samarbetet är samtidigt ett viktigt erkännande för A1M Pharmas arbete med att utveckla behandlingar baserade på det kroppsegna proteinet A1M och det kommer att stärka den vetenskapliga grunden för samtliga av våra utvecklingsprojekt, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

– A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserat på det kroppsegna proteinet A1M, har levererat lovande prekliniska data för flera indikationer med ett globalt medicinskt behov som havandeskapsförgiftning och akut njurskada. Jag ser därför fram emot att få studera de bakomliggande verkningsmekanismerna närmare tillsammans med bolagets framstående forskningsteam. Läkemedel baserade på substanser som är naturligt förekommande i kroppen utgör ett intressant angreppssätt och möjligheten att studera A1M, som är ett mycket lovande exempel på detta, gör det här forskningssamarbetet extra intressant, säger doktor Richard Zager vid Fred Hutchinson Cancer Research Centre.

Om A1M Pharma A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

Om Fred Hutchinson Cancer Research Centre
Fred Hutchinson Cancer Research Centre är ett oberoende forskningscenter baserat i Seattle, USA som har bedrivit forskning kring cancer, HIV/AIDS och andra allvarliga sjukdomar under 40 års tid. Fred Hutchs banbrytande arbete inom benmärgstransplantation gav upphov till utvecklingen av immunstimulerande terapi som utnyttjar kraften hos immunsystemet för att behandla cancer med minimala sidoeffekter. Dess framstående forskare inkluderar tre nobelpristagare, och här bedrivs USAs första och största forskningsprogram inom cancerforskning. Även centret för klinisk koordinering av the Women’s Health Initiative och det internationella högkvarteret för HIV Vaccine Trials Network ingår i verksamheten. För mer information, gå in på www.fredhutch.org eller följ Fred Hutch på Facebook, Twitter eller YouTube.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden