Pressmeddelande

17 aug 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma blir partner till världsledande intresseorganisation i USA

A1M Pharma har erbjudits och accepterat att bli industriell partner till The Preeclampsia Foundation, världens största intresseorganisation för att främja utbildning och forskning kring havandeskapsförgiftning. Partnerskapet innebär ett erkännande av A1M Pharma som en viktig forskningsaktör, och dessutom erhåller bolaget nya möjligheter att öka sin närvaro samt skapa kontakter med ledande forskare och världens främsta patientorganisation.

Nyheten som PDF

The Preeclampsia Foundation har varje år över 1,3 miljoner unika besökare på sin hemsida där information och forskningsnyheter kombineras med ett aktivt forum där patienter och anhöriga kan diskutera sinsemellan och få svar från medicinska experter. Det var The Preeclampsia Foundation som tog kontakt med A1M Pharma med önskemål om att inleda ett samarbete med bolaget.

– Jag är mycket glad över att A1M Pharma har blivit industriell partner till The Preeclampsia Foundation och ser fram emot att medverka i deras viktiga arbete som främjar drabbade mödrar och barn i hela världen. För oss som bolag innebär partnerskapet att vi blir en del av ett viktigt nätverk som ökar vår trovärdighet och gör det möjligt att knyta kontakter med patientorganisationer, läkare och forskare framförallt i USA men även globalt. Detta passar väl in i vår utveckling på vägen från preklinisk till klinisk fas, säger Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma.

– The Preeclampsia Foundation välkomnar A1M Pharma som industriell partner tillsammans med det stöd och engagemang som detta innebär. Det krävs att alla involverade parter arbetar tillsammans för att kunna nå målet att rädda livet på mödrar och barn. Framsteg inom havandeskapsförgiftning och relaterade sjukdomstillstånd vid graviditet har hållits tillbaka av brist på satsningar och tillräckliga resurser inom forskning, utbildning och kliniska förbättringar. A1M Pharma och våra övriga industriella partners visar dock att det är möjligt att föra utvecklingen framåt! säger Eleni Z. Tsigas, Executive Director för The Preeclampsia Foundation.

I takt med att A1M Pharmas utvecklingsarbete fortgår och närmar sig klinisk fas finns även ett stort värde i möjligheten att erhålla tillgång till The Preeclampsia Foundations patientregister, The Preeclampsia Registry. Registret innehåller värdefull patientdata som kan användas inför planering av kliniska studier och utgöra rekryteringsplattform för anslutna forskningsorganisationer. En effektiv och välfungerande patientrekrytering kan vara avgörande för att en klinisk studie skall kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt inom utsatt tid.

– Vår nuvarande partnerstatus ger oss möjlighet att uppgradera till denna tjänst i framtiden, vilket kan komma att visa sig vara av stor betydelse i samband med framtida kliniska studier, fortsätter Tomas Eriksson.

USA är en viktig framtida marknad för A1M Pharma. Varje år drabbas fler än 150 000 mödrar i landet av havandeskapsförgiftning, och bolaget har erhållit patentskydd i USA för användning av det kroppsegna proteinet A1M inom både diagnostik och behandling.

Mer information om the Preeclampsia Foundation finns att tillgå på organisationens hemsida, www.preeclampsia.org.

Om havandeskapsförgiftning och akut njurskada

A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling för havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar cirka 8,5 miljoner blivande mödrar i världen varje år, varav cirka 5 000 i Sverige. Sjukdomen kan idag inte upptäckas under tidig graviditet, är svårdiagnosticerad senare under graviditeten, och det saknas effektiv behandling för sjukdomstillståndet. Bolaget bedriver även ett prekliniskt samarbete med professor Faikah Güler vid Hannover Medical School i Tyskland avseende behandling av akuta njurskador, en indikation med ett omfattande medicinskt behov som bland annat uppkommer i samband med större kirurgiska ingrepp vid akuta sjukdomstillstånd och transplantationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden