Pressmeddelande

29 maj 2015  ·  Regulatorisk information

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 tillgänglig för nedladdning

”A1M Pharma befinner sig i ett viktigt skede och har inlett året med en rad glädjande besked och en lyckad företrädesemission. Dessa framsteg och positiva resultat skapar ytterligare tyngd i vårt arbete med framför allt utveckling och kommersialisering inom diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning.” (Tomas Eriksson, VD)

Rapporten i PDF
Alla pressmeddelanden