Pressmeddelande

28 dec 2017  ·  Regulatorisk information

Christina Östberg Lloyd lämnar A1M Pharmas styrelse

A1M Pharma meddelar att Christina Östberg Lloyd avsagt sin plats i A1M Pharmas styrelse efter att ha blivit utsedd till styrelseordförande i Swelife, strategiskt innovationsområde inom VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet. Styrelsen i A1M Pharma är beslutsför även efter det att Christina Östberg Lloyd har avgått och kommer att återkomma i frågan vad styrelsens sammansättning i samband med årsstämman 2018.

– Jag vill på styrelsens vägnar tacka Christina för hennes insatser för bolaget de senaste åren och önskar henne all lycka i framtiden, säger A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin.

– A1M Pharma är ett mycket spännande företag. Det är högt tempo i utvecklingen och fullt av hängivna och kompetenta medarbetare som brinner för att förbättra livet för miljontals människor. Det har varit en förmån att få vara en del av deras resa och det ska bli spännande att följa bolaget när de nu går in i klinisk fas, säger Christina Östberg Lloyd.

Christina Östberg Lloyd har suttit i A1M Pharmas styrelse sedan oktober 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017 kl 12.00.
Alla pressmeddelanden