Pressmeddelande

12 aug 2015  ·  Regulatorisk information

Förstärker bolaget med utvecklingschef och Director Medical Affairs

A1M Pharma har rekryterat Eddie Thordarson, med över 15 års erfarenhet inom forskning och utveckling samt ledande positioner på snabbväxande bioteknikbolag, till tjänsten som bolagets utvecklingschef. Dessutom har Rolf Gunnarsson, med mer än 25 års erfarenhet av seniora positioner på internationella läkemedelsbolag, kontrakterats som Director Medical Affairs på konsultbasis.

Nyheten som PDF

A1M Pharma har uppvisat en hög takt i sina utvecklingsprojekt inom behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning under det senaste året och bolaget har dessutom utökat sitt fokus till att även inkludera akuta njurskador. Genom rekryteringen av Eddie Thordarson som utvecklingschef tillförs bolaget kompetens som gör det möjligt att upprätthålla denna positiva utveckling med möjlighet att ytterligare bredda utvecklings-portföljen på sikt. Eddie Thordarson tillträder tjänsten som utvecklingschef i november.

– Eddie Thordarson kombinerar en gedigen akademisk forskningsbakgrund med starka insatser på ledande positioner inom forskning och utveckling, marknadsföring och som vd för bioteknikbolag i stark tillväxt. Denna djupa och breda erfarenhet och en stark målorienterad drivkraft är egenskaper som passar väl in i vad som behövs för att ta A1M Pharmas utvecklingsprojekt vidare mot kliniska prövningar och marknadslansering, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

A1M Pharma har ytterligare förstärkt bolaget genom att kontraktera Rolf Gunnarsson som Director Medical Affairs på konsultbasis från och med september. Rolf Gunnarsson har haft seniora positioner på internationella läkemedelsbolag såsom Pharmacia & Upjohn (numera Pfizer) och TKT Europe-5S (numera Shire) under mer än 25 års tid, är docent vid Karolinska Institutet och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, bland annat rörande diabetes och organtransplantation.

– Rekryteringen av Rolf Gunnarsson som Director Medical Affairs ger oss ytterligare tyngd i vår utvecklingsverksamhet samt i våra relationer med ledande forskare och kliniker. Att skapa och fördjupa sådana relationer är avgörande för att nå framgång som ett mindre tillväxtbolag, och jag är övertygad om att Rolf Gunnarsson kommer att kunna bidra starkt till A1M Pharmas fortsatta utveckling, säger vd Tomas Eriksson.

Om havandeskapsförgiftning och akut njurskada

A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling för havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar cirka 8,5 miljoner blivande mödrar i världen varje år, varav cirka 5 000 i Sverige. Sjukdomen kan idag inte upptäckas under tidig graviditet, är svårdiagnosticerad senare under graviditeten, och det saknas effektiv behandling för sjukdomstillståndet. Bolaget bedriver även ett prekliniskt samarbete med professor Faikah Güler vid Hannover Medical School i Tyskland avseende behandling av akuta njurskador, en indikation med ett omfattande medicinskt behov som bland annat uppkommer i samband med större kirurgiska ingrepp vid akuta sjukdomstillstånd och transplantationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden