Finansiell kalender

22 feb 2022 /

Bokslutskommuniké 2021


12 maj 2022 /

Årsstämma 2022 (inklusive årsredovisning 2021)


12 maj 2022 /

Delårsrapport Q1 2022


23 aug 2022 /

Delårsrapport Q2 2022


16 nov 2022 /

Delårsrapport Q3 2022


22 feb 2023 /

Bokslutskommuniké 2022


09 maj 2023 /

Årsstämma 2023 (inkl årsredovisning 2022)


09 maj 2023 /

Delårsrapport Q1 2023


24 aug 2023 /

Delårsrapport Q2 2023


10 nov 2023 /

Delårsrapport Q3 2023


21 feb 2024 /

Bokslutskommuniké 2023