Finansiell kalender

22 feb 2022 /

Bokslutskommuniké 2021


12 maj 2022 /

Årsstämma 2022 (inklusive årsredovisning 2021)


12 maj 2022 /

Delårsrapport Q1 2022


23 aug 2022 /

Delårsrapport Q2 2022


16 nov 2022 /

Delårsrapport Q3 2022


22 feb 2023 /

Bokslutskommuniké 2022