Finansiell kalender

09 maj 2023 /

Delårsrapport Q1 2023


09 maj 2023 /

Årsstämma 2023 (inkl årsredovisning 2022)


24 aug 2023 /

Delårsrapport Q2 2023


10 nov 2023 /

Delårsrapport Q3 2023


21 feb 2024 /

Bokslutskommuniké 2023