Finansiell kalender

21 feb 2024 /

Bokslutskommuniké 2023


17 apr 2024 /

Årsredovisning 2023 (ungefärligt datum)


08 maj 2024 /

Årsstämma 2024


08 maj 2024 /

Delårsrapport Q1 2024


22 aug 2024 /

Delårsrapport Q2 2024


13 nov 2024 /

Delårsrapport Q3 2024


20 feb 2025 /

Bokslutskommuniké 2024