Pressmeddelande

11 apr 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Japan

A1M Pharma har erhållit besked om godkännande av bolagets patentansökan med titeln ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” från patentverket i Japan. Besked om godkännande innebär att det japanska patentverket kommer att godkänna A1M Pharmas patentansökan. Patentet löper till och med 2036.

Läs nyheten som PDF

Det japanska patentverket har utfärdat ett så kallat Decision to Grant för A1M Pharmas patentansökan avseende HbF (fritt fosterhemoglobin) och det kroppsegna proteinet A1M i kombination som tidiga diagnostiska markörer för havandeskapsförgiftning.

– Det här beskedet stärker vårt patentskydd ytterligare, och vi förväntar oss att denna positiva trend kommer att fortsätta under resten av 2016, säger Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
A1M Pharma innehar fyra internationella patentfamiljer, däribland godkända patent inom EU och i USA för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Dessutom har ansökningar om substanspatent inlämnats på viktiga marknader för behandling av havandeskapsförgiftning med läkemedelskandidaten RMC-035 som består av en modifierad version av A1M. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

Region/Land

Patent avseende medicinsk användning av A1M Patent diagnostik* Patent diagnostik & behandling* Antal drabbade per år*

Patent behandling mitokondrierelaterade sjukdomar

Japan

Ja Ja Ja

28 000

 

Australien

Ja Ja Ja

12 400

 

Europa**

Ja Ja  

191 300

 

Ryssland***

  Ja Ja

270 000

 

Mexiko

  Ja Ja

121 200

 
Nya Zeeland   Ja Ja

2 000

Ja

Kina

  Ja   400 000  
Sydafrika   Ja Ja 100 900  
Sydkorea     Ja

8 200

 

USA

    Ja 150 200  
Summa       1 284 200

 


* Gäller havandeskapsförgiftning.
** Inkluderar länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz/Lichtenstein, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.
*** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.
Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av patenten ”Medical use of A1M”, ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik), ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling) samt ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” (patent behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar). Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden