Pressmeddelande

09 nov 2017

A1M Pharma: Professor Bo Åkerström erhåller anslag från Vetenskapsrådet om 1,2 MSEK

A1M Pharma meddelar att bolagets medgrundare Bo Åkerströms forskargrupp har tilldelats ett anslag om 1,2 MSEK från Vetenskapsrådet. Anslaget är öronmärkt till prekliniska studier i sen fas om njurskydd med läkemedelskandidaten ROSgard vid strålbehandling. Studierna bedrivs i samarbete mellan professor Åkerström och A1M Pharma.

 

– Det är glädjande att Vetenskapsrådet med detta anslag bedömer att vårt arbete med att utveckla A1M-baserade läkemedelsbehandlingar är ledande med stor potential att nå marknadsgodkännande. Om vi kan ta fram ett förbättrat njurskydd vid strålbehandling finns goda möjligheter att utforma effektivare strålbehandlingsrutiner samtidigt som patienterna skyddas från allvarliga biverkningar, säger professor Bo Åkerström.

 

Anslaget utannonserades av Vetenskapsrådet med titeln "Proof of Concept inom livsvetenskaper" och har som målsättning att stödja de forskningsprojekt som har de bästa möjligheterna att utvecklas till marknadsgodkända medicinska behandlingar. Professor Åkerströms forskargrupp valdes ut i konkurrens med 55 andra ansökningar.

 

Projektet som anslaget kommer att användas till är en del av A1M Pharmas prekliniska utvecklingsarbete av läkemedelskandidaten ROSgard™ inom njurskydd vid strålbehandling med PRRT (Peptide Receptor Radionuclide Treatment).

 

Om Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se


Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017.
A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

A1M Pharma meddelar att bolagets medgrundare Bo Åkerströms forskargrupp har tilldelats ett anslag om 1,2 MSEK från Vetenskapsrådet. Anslaget är öronmärkt till prekliniska studier i sen fas om njurskydd med läkemedelskandidaten ROSgard vid strålbehandling. Studierna bedrivs i samarbete mellan professor Åkerström och A1M Pharma.

 

– Det är glädjande att Vetenskapsrådet med detta anslag bedömer att vårt arbete med att utveckla A1M-baserade läkemedelsbehandlingar är ledande med stor potential att nå marknadsgodkännande. Om vi kan ta fram ett förbättrat njurskydd vid strålbehandling finns goda möjligheter att utforma effektivare strålbehandlingsrutiner samtidigt som patienterna skyddas från allvarliga biverkningar, säger professor Bo Åkerström.

 

Anslaget utannonserades av Vetenskapsrådet med titeln "Proof of Concept inom livsvetenskaper" och har som målsättning att stödja de forskningsprojekt som har de bästa möjligheterna att utvecklas till marknadsgodkända medicinska behandlingar. Professor Åkerströms forskargrupp valdes ut i konkurrens med 55 andra ansökningar.

 

Projektet som anslaget kommer att användas till är en del av A1M Pharmas prekliniska utvecklingsarbete av läkemedelskandidaten ROSgard inom njurskydd vid strålbehandling med PRRT (Peptide Receptor Radionuclide Treatment).

 

Om Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon: 046-286 50 30

E-post: te@a1m.se


Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Alla pressmeddelanden