Pressmeddelande

26 maj 2015  ·  Regulatorisk information

A1M: Inleder prekliniska njurstudier i samarbete med tysk forskningsorganisation

A1M Pharma har initierat prekliniska studier inom akut njurskada (AKI) i samarbete med professor Faikah Güler vid forskningsorganisationen Phenos GmbH, en avknoppning från Hannover Medical School som är ett av Tysklands största transplantationscentrum. Samarbetet syftar till att undersöka mekanismerna bakom akuta njurskador och utvärdera eventuell behandling med A1M.

A1M Pharma beslutade under slutet av 2014 att även fokusera på akut njurskada (AKI) utöver utvecklingen inom havandeskapsförgiftning, och har sedan tidigare ett samarbete med det svenska läkemedelsbolaget NeuroVive inom bland annat detta område. Nu tar bolaget nästa steg och inleder prekliniska studier inom akut njurskada i samarbete med professor Faikah Güler, världsledande forskare inom området vid forskningsorganisationen Phenos GmbH. Phenos GmbH är en avknoppning från Hannover Medical School, ett ledande medicinskt universitet och ett av Tysklands största transplantationscentrum.

Syftet med samarbetet är att etablera en vetenskaplig plattform för att undersöka de bakomliggande mekanismerna för utveckling av njurskada efter en rad kliniska tillstånd såsom större operation, organtransplantation, diabetes, hjärtinfarkt och så vidare. Härutöver avser studierna fokusera på att klargöra vilka sjukdomsmekanismer som potentiellt kan behandlas med A1M.

Samarbetet kommer att finansieras gemensamt av parterna. Om det bedöms vara framgångsrikt kan såväl omfattning som tidslängd komma att förlängas i samförstånd mellan A1M Pharma och Phenos GmbH.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera detta samarbete som kommer att öka vår förståelse av de bakomliggande mekanismerna inom akut njurskada och klargöra i vilka fall A1M har potential att fungera som behandling. På så sätt kan vi skapa en effektiv utgångspunkt för framtida kliniska studier inom området. Professor Faikah Güler och Phenos GmbH har världsledande kompetens inom detta område och utgör därmed en utmärkt samarbetspartner för oss, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

– Akut njurskada är en indikation med ett omfattande medicinskt behov och jag ser fram emot att föra forskningen framåt genom att undersöka dess bakomliggande verkningsmekanismer inom ramen för detta samarbete. A1M är ett protein med lovande egenskaper och det kommer att bli spännande att utvärdera dess behandlingspotential i samband med olika typer av njurskador, säger professor Faikah Güler vid Hannover Medical School och Phenos GmbH.

Om professor Faikah Güler, Hannover Medical School och Phenos GmbH

Professor Faikah Güler, MD och PhD, är nefrolog vid Hannover Medical School och ansvarar för omhändertagandet av patienter i samband med organtransplantationer. Hannover Medical School är en av Tysklands största transplantationscentrum. Professor Gülers forskningsintresse omfattar ischemi-reperfusionsskador; terapeutiska strategier för akut njursvikt, akut och kronisk avstötning av transplantat och ischemi-inducerade kroniska organskador. Ett av professor Gülers fokusområden är forskning för att identifiera riskfaktorer för akut njurskada (AKI) och utveckla nya strategier för att förbättra resultatet av patienter efter större operationer. Professor Güler är en världsledande forskare med mångårig kompetens inom prekliniska modeller av AKI, kronisk njursvikt (CKD) och njurtransplantation hos möss och råttor.

År 2001 grundades bioteknikföretaget och forskningsorganisationen Phenos GmbH som en avknoppning från Institutionen för Nefrologi vid Hannover Medical School, Tyskland. Phenos GmbH utför djurstudier på uppdrag av forskningsinstitutioner vid universitet samt av bioteknik- och läkemedelsindustrin inom läkemedelsutveckling för njur- och hjärt-kärlsjukdomar. Kärnkompetensen inom Phenos GmbH är den fysiologiska och patologiska analysen av möss och råttmodeller. Med hjälp av bolagets stora erfarenhet av in vivo-modeller bidrar Phenos GmbH med sin expertis inom områden som preklinisk in vivo-utvärdering av nya läkemedelssubstanser och identifiering av nya terapeutiska strategier.

Mer information om Phenos GmbH, professor Faikah Güler och Hannover Medical School finns att tillgå via följande länkar:

http://www.phenos.com/index.php?id=company&idn=company

https://www.mh-hannover.de/index.php?id=2&L=1

https://www.mh-hannover.de/16986.html?&L=1

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se
Alla pressmeddelanden