Pressmeddelande

17 maj 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma inleder forskningssamarbete med världsledande CSL Behring inom kombinerade behandlingar med A1M och plasmaproteiner

A1M Pharma har inlett ett forskningssamarbete med det globala bioläkemedelsbolaget CSL Behring för att undersöka möjligheterna att kombinera alfa-1-mikroglobulin (A1M) med plasmaproteiner som hemopexin och haptoglobin. Samarbetet stärker A1M Pharmas position inom användande av A1M för behandling av livshotande sjukdomar med behandlingsformer som är baserade på naturligt förekommande substanser.

Läs som PDF

Många proteiner i människokroppen bidrar till det immunologiska skyddet mot sjukdomsprocesser. Deras olika verkningsmekanismer kompletterar ofta varandra när det gäller att hantera de komplexa biokemiska processer som uppstår i samband med en skada eller infektion. När röda blodceller bryts sönder arbetar kroppens försvar på olika nivåer och med olika mekanismer för att oskadliggöra de skadliga föreningar (reactive oxygen species, ROS) som bildas i blodet när hemoglobin och dess biprodukter läcker ut. Dessa föreningar kan penetrera och skada organvävnad i bland annat njurarna, något som inträffar i samband med allvarliga tillstånd som havandeskapsförgiftning och akut njurskada.

Det kroppsegna proteinet A1M anses ligga bakom många av skyddseffekterna som sker i vävnaderna medan hemopexin och haptoglobin framförallt är verksamma i det cirkulerande blodet. Det innebär att det kan vara möjligt att kombinera dessa substanser och potentiellt uppnå ytterligare medicinska syften genom utveckling av kombinerade behandlingar. Målsättningen med forskningssamarbetet är att undersöka dessa möjligheter.

Forskningen inom samarbetet kommer att bedrivas gemensamt av de båda bolagen, och respektive part bär sina egna kostnader. För A1M Pharmas del ryms kostnaderna för samarbetet inom existerande budget för fortsatt forskning kring verkningsmekanismerna hos A1M då det berör havandeskapsförgiftning och andra närliggande indikationer. Samarbetet förstärker således A1M Pharmas intensiva forskningsprogram för patienter som drabbats av njurrelaterade sjukdomar och ger dessutom ett direkt stöd till A1M Pharmas fortsatta läkemedelsutveckling.

– Vi ser fram emot att samarbeta med A1M Pharma för att vidareutveckla den nuvarande forskningen inom detta viktiga men samtidigt komplexa område. Vi är exalterade över potentialen för dessa kombinerade proteiner och är ivriga att få undersöka de olika verkningsmekanismerna hos våra proteiner, haptoglobin och hemopexin, i kombination med A1M, säger Andrew Nash, Senior Vice President of Research på CSL.

A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson välkomnar samarbetet med CSL Behring som är ett ledande globalt bolag inom bioläkemedel och en av världens största tillverkare av läkemedel baserade på plasmaproteiner.

– Det här samarbetet med CSL Behring ger ytterligare stöd till vårt forskningsprogram med naturligt förekommande proteiner som bas för utveckling av effektiva behandlingsformer inom medicinskt viktiga indikationer. Genom samarbetet med CSL Behrings erfarna och respekterade forskningsgrupp kan vi erhålla viktiga insikter inom dosering och administrering av terapeutiska proteiner, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Nya rön visar att cellerna i hjärtat skyddas på ett liknande vis. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer, och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden