Pressmeddelande

18 jan 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma utökar och förlänger avtal med europeisk kontraktstillverkare

A1M Pharma har tecknat avtal om ett fördjupat och förlängt samarbete med den ledande europeiske kontraktstillverkaren av läkemedel som bolaget inledde samarbete med i juni 2015. Det nya avtalet inkluderar fortsatt processutveckling och teknologiöverföring samt efterföljande produktion av batcher för toxikologiska studier och tillverkning av bolagets läkemedelskandidat i enlighet med GMP inför kommande fas I-studie.

Läs nyheten som PDF

A1M Pharma kommunicerade i juni 2015 att bolaget inlett ett samarbete med en ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel. Syftet med projektet är att utveckla och skala upp produktionen av bolagets läkemedelskandidat till industriell skala i enlighet med gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP).

Projektet har hittills löpt på väl och parterna har nu valt att både fördjupa och förlänga samarbetet med sikte på att säkerställa storskalig industriell produktionskapacitet i enlighet med GMP genom fortsatt processutveckling och teknologiöverföring. Samarbetet kommer i ett senare skede även att inkludera produktion av batcher för toxikologiska studier samt tillverkning av A1M Pharmas läkemedelskandidat inför bolagets kommande fas I-studie. Kostnaderna för utvecklingen kommer att hanteras inom bolagets nuvarande budgetram.

– Vi är nöjda med de framsteg som har gjorts hittills och känner att båda parter utvecklat ett ömsesidigt förtroende och skapat en trygghet som är en förutsättning för att kunna ta samarbetet vidare. Därför är det glädjande att kunna presentera en utökning av samarbetet som även kommer att inkludera tillverkning av vår läkemedelskandidat inför vår kommande fas I-studie. Att säkerställa denna tillverkning är ett viktigt steg för bolaget som ligger väl i linje med vårt kliniska utvecklingsprogram, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson. Som kommunicerats tidigare kan A1M Pharma ej namnge tillverkningspartnern i pressmeddelanden på grund av direktiv avseende denna typ av samarbeten från motpartens ägare som är ett stort globalt läkemedelsbolag. Avtalet löper tills vidare och gäller i nuvarande form fram till dess att erforderligt material inför den kommande fas I-studien är tillverkat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden