Vision och strategi

Comitted to saving life

Vår vision är att rädda liv. Därför är vi dedikerade till att utveckla morgondagens läkemedel mot oxidativ stress, något som väsentligen bidrar till möjligheten att rädda liv men också besitter potential att förebygga och behandla akuta njurskador.

Guard Therapeutics är dedikerade till att utveckla ett läkemedel som förhindrar oxidativ stress, vilket har potential att hjälpa miljontals människor att förebygga bland annat akuta njurskador. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ROSgard efterliknar ett av kroppens mest kraftfulla och universella försvar mot oxidativ stress. ROSgard är utformad med en naturlig målsökning för njurarna och förhindrar akuta njurskador genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer.

Strategi
Bolagets mål är att utveckla ROSgard med initialt fokus på att förhindra akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Vår strategi är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt dokumentera behandlingseffekt i relevant patientgrupp. Partnerskap och licensiering utvärderas kontinuerligt i syfte att maximera den underliggande potentialen av ROSgard och därmed skapa värde för både patienter och aktieägare. Vi ser förutsättningar att i framtiden expandera det kliniska programmet, såväl inom akuta njurskador som inom andra indikationsområden. Det föreligger också möjligheter att bredda bolagets pipeline.

Rustade för framtiden
Vi står väl rustade för framtida utmaningar. Ett första attraktivt indikationsområde utifrån både ett medicinskt och kommersiellt perspektiv har identifierats och vi har förstärkt och etablerat en ledande kompetens för läkemedelsutveckling inom fältet akuta njurskador. Det finns idag en väldefinierad klinisk utvecklingsplan och finansieringen för vår pågående fas I studie är säkrad.

Sidebar5

Newsroom

Om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer