Pressmeddelande

07 okt 2015

Nya forskningsrön fördjupar kunskapen om fritt hemoglobin och A1M

Forskare knutna till A1M Pharma har publicerat en vetenskaplig artikel som ger en fördjupad förståelse för hur fritt hemoglobin påverkar hjärtats funktion och möjligheten att motverka dessa effekter med det kroppsegna proteinet A1M. Artikeln publicerades den 25 september i den vetenskapliga tidskriften Free Radical Biology and Medicine.

Nyheten som PDF

A1M Pharma utvecklar behandlingar för havandeskapsförgiftning och akuta njurskador, två indikationer där skadeverkningar från fritt hemoglobin som läckt ut i patientens blodomlopp spelar en avgörande roll. Tidigare har det dock inte varit närmare klarlagt hur och i vilken utsträckning hjärtat påverkas av fritt hemoglobin.

Enligt rönen i den vetenskapliga artikeln, med A1M Pharmas medgrundare Bo Åkerström och Magnus Gram som medförfattare, påverkas hjärtats celler negativt av fritt hemoglobin med nedsatt kontraktionsfunktion som följd. Dessa negativa effekter kan dock motverkas av det kroppsegna proteinet A1M som är den aktiva substansen i A1M Pharmas läkemedelskandidat.

– Dessa nya rön ger oss en bättre bild av hur hjärtats celler påverkas av fritt hemoglobin och visar att A1M har potential att motverka dessa skadeverkningar. Publiceringen visar att A1M Pharmas forskare ligger i framkant vilket ytterligare stärker A1Ms framtida möjligheter inom ytterligare terapiområden utöver huvudindikationerna havandeskapsförgiftning och akuta njurskador, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Den vetenskapliga artikeln finns att tillgå via följande länk: http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2015.07.158

Om A1M Pharma A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år.  Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar.  Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enligt nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden