Pressmeddelanden


27 nov 2017

Idag inleds teckningsperioden i A1M TO av serie 2017

Läs mer
09 nov 2017

A1M Pharma: Professor Bo Åkerström erhåller anslag från Vetenskapsrådet om 1,2 MSEK

Läs mer
29 jun 2017

A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA

Läs mer
02 jun 2017

A1M Pharma meddelar framsteg inom den prekliniska utvecklingen av ROSgard™

Läs mer
24 mar 2017

Idag inleds teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission

Läs mer
22 jun 2016

Sista dag för handel med BTA

Läs mer
27 apr 2016

Baulos Capital Belgium SA undantaget från budplikt

Läs mer
08 jan 2016

Framgångsrikt möte för A1M Pharma med Läkemedelsverket för vetenskaplig rådgivning kring initialt utvecklingsprogram

Läs mer
19 nov 2015

A1M Pharma: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Läs mer
12 nov 2015

Forskningsrön ökar kunskapen om A1Ms förmåga att oskadliggöra giftigt fritt hemoglobin

Läs mer
05 nov 2015

Teckningsoptioner samlade dokument

Läs mer
05 nov 2015

Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1

Läs mer
04 nov 2015

Extra bolagsstämma samlade dokument

Läs mer
30 okt 2015

Avsikt att kalla till ny extra bolagsstämma för justering av villkor i incitamentsprogram 2015/2018

Läs mer
20 okt 2015

Två avhandlingar stärker det vetenskapliga stödet för behandling med A1M vid oxidativ stress

Läs mer
07 okt 2015

Nya forskningsrön fördjupar kunskapen om fritt hemoglobin och A1M

Läs mer
22 maj 2015

27 maj sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit)

Läs mer
12 maj 2015

Proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning med A1M publicerat i vetenskaplig artikel

Läs mer
15 apr 2015

Idag inleds emissionen

Läs mer
13 mar 2015

Dokument för extra bolagstämma

Läs mer
03 feb 2015

A1M kan skydda mot åderförkalkning enligt nya forskningsrön

Läs mer
18 dec 2014

A1M Pharma: stor potential för behandling av akuta njurskador

Läs mer
06 nov 2014

Vinnare av PwC:s och LU Innovation Systems Innovationspris 2014

Läs mer
16 sep 2014

Henning Schneider i A1M Pharmas vetenskapliga råd erhåller IFPA-utmärkelse

Läs mer
04 aug 2014

Komplett kunskapsöversikt om A1M godkänd för publicering

Läs mer
27 jun 2014

A1M Pharma inleder IR-samarbete med Laika Consulting

Läs mer
24 jun 2014

A1M Pharma: Sista dag för handel med BTA

Läs mer
15 maj 2014

Investerarträffar i samband med den pågående nyemissionen

Läs mer
13 maj 2014

Teckningstiden inleds

Läs mer
13 maj 2014

Företrädesemissionen samlade dokument

Läs mer
16 apr 2014

Baulos Capital Belgium SA undantaget från budplikt

Läs mer
05 feb 2014

Vetenskaplig publikation bekräftar skyddande effekt av A1M-läkemedel vid havandeskapsförgiftning

Läs mer
18 dec 2013

Artikelserie om A1M Pharmas forskning i tidskriften Aktuellt om Vetenskap och hälsa

Läs mer
16 dec 2013

Vetenskap & Hälsa: ”Ett steg närmare ny behandlingsmetod …”

Läs mer
13 dec 2013

Artikel publicerad i Svenska Dagbladet (Pressmeddelande 2013-12-13)

Läs mer
11 nov 2013

Nulägesrapport 2013: ”A1M Pharmas snabba utvecklingstakt fortsätter”

Läs mer
23 nov 2011

Athenapriset till Stefan Hansson

Läs mer