RMC-035 (ROSgard)

RMC-035 - vår läkemedelskandidat i klinisk utveckling

RMC-035 är en så kallad biologisk läkemedelskandidat och administreras till patienter genom intravenös infusion. Produkten är i framtiden avsedd att användas som korttidsbehandling på sjukhus, till exempel i samband med hjärtkirurgi och njurtransplantation.

RMC-035 är en utformad att efterlikna ett kroppseget protein som kallas alfa-1-microglobulin. Detta protein utgör ett kraftfullt och universellt skydd mot organskador som kan uppstå vid exempelvis syrebrist eller på grund av skadliga slaggprodukter som bildas kontinuerligt i kroppens celler. RMC-035 har modifierats jämfört med det naturligt förekommande proteinet i syfte att möjliggöra dess användning som läkemedel.

Tekniskt har RMC-035 följande funktioner: reduktas-aktivitet, bindning av fria radikaler och heme samt skydd av mitokondrier.

På ett förenklat sätt kan man sammanfatta dessa funktioner på följande sätt:

  • RMC-035 skyddar: Det skyddar proteiner, DNA, mitokondrier, celler och vävnader mot skadliga slaggprodukter.
  • RMC-035 städar: Det fångar in och oskadliggör skadliga ämnen som uppstår exempelvis vid syrebrist (fria radikaler) eller vid sönderfall av röda blodkroppar (heme)
  • RMC-035 reparerar: Det understödjer kroppens regenerativa processer genom dess skyddande och städande effekter.

En viktig fördel med RMC-035 är dess naturliga utsöndring och upptag i njurarna. Detta gör att läkemedlet tas upp precis i de celler där akuta njurskador i regel uppstår, vilket både förstärker behandlingseffekten och gör den mer selektiv.

Principen för behandling med RMC-035 är sålunda enkel: RMC-035 förstärker kroppens eget försvar mot de skadliga faktorer som uppstår i samband med hjärtkirurgi eller njurtransplantation. Detta uppnås genom intravenösa infusioner av RMC-035 under sjukhusvistelsen i samband med dessa ingrepp.

12123

RMC-035

RMC-035 är en rekombinant & patentskyddad variant av det endogena proteinet A1M.

Expanded Access illu 2

Expanded Access Policy RMC-035

Läs mer