RMC-035 (ROSgard)

Vår läkemedelskandidat, RMC-035

Guard Therapeutics utvecklar RMC-035 (ROSgard), en biologisk läkemedelskandidat som utnyttjar ett av kroppens mest kraftfulla och universella skydd mot oxidativ stress.

RMC-035 är av naturen utformad att ”målsöka” njurarna, vilket möjliggör att RMC-035 kan finnas på plats när njurarna attackeras av oxidativ stress. Behandling med RMC-035 har potential att rädda liv och förhindra risken för både akuta och kroniska njurskador med efterföljande allvarliga konsekvenser till följd av nedsatt njurfunktion, till exempel livsuppehållande dialysbehandling.

RMC-035 motverkar skador från oxidativ stress genom att använda sig av tre centrala skyddsmekanismer:

  • RMC-035 skyddar: Det skyddar proteiner, DNA, mitokondrier, celler och vävnader mot oxidativ stress. Skyddet av mitokondrier, cellernas inbyggda kraftverk, anses vara en mycket viktig mekanism för att motverka njurskador.
  • RMC-035 städar: Det fångar in och oskadliggör de skadliga och reaktiva syreradikalerna som bildas vid oxidativ stress (eng. Reactive Oxygen Species eller ROS). Oskadliggör även ett annat skadligt ämne, heme, som frisätts när vävnader och celler går sönder, t ex vid sönderfall av röda blodkroppar.
  • RMC-035 reparerar: Det understödjer kroppens regenerativa processer genom att eliminera skadliga vävnadsmolekyler.