Pressmeddelande

09 nov 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Europa

A1M Pharma kan idag meddela att bolaget erhållit besked om godkännande av sin patentansökan med titeln ”Medical use of the radical scavenger and antioxidant Alpha-1-Microglobulin” från det Europeiska patentverket EPO. Beslutet om kommande patent gäller i fler än 30 europeiska länder, möjliggjort genom den europeiska patentkonventionen EPC. Besked om godkännande innebär att EPO har för avsikt att godkänna A1M Pharmas patentansökan. Patentet löper till och med 2029-07-17.

Nyheten som PDF

– Det är mycket glädjande att kunna meddela att A1M Pharma har erhållit detta besked avseende utökningen av vår patentportfölj. Beskedet innebär att EPO har uttalat sin avsikt att godkänna vår patentansökan för medicinsk användning av A1M i Europa. Vi har sedan tidigare godkännanden för detta patent i Japan och Australien, och nu kan vi lägga till fler än 30 europeiska länder till denna lista. Då det här patentet kan omfatta flertalet indikationer är detta den största breddningen hittills av vår patentportfölj, vilket givetvis är av stort värde för A1M Pharma som bolag, säger Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
A1M Pharma innehar tre internationella patent, däribland godkända patent inom EU och i USA för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

Region/Land Patent avseende medicinsk användning av A1M Patent diagnostik* Patent diagnostik & behandling* Antal drabbade per år*
Japan Ja   Ja   28 000
Australien Ja Ja Ja   12 400
Europa** Ja Ja     191 300
Ryssland***     Ja   270 000
Mexiko   Ja Ja   121 200
Nya Zeeland   Ja Ja   2 000
Kina   Ja     400 000
Sydafrika   Ja Ja   100 900
Sydkorea     Ja   8 200
USA     Ja   150 200
Summa         1 284 200

* Gäller havandeskapsförgiftning.


** Inkluderar länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz/Lichtenstein, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

*** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.


Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av patenten ”Medical use of A1M”, ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik) samt ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling). Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden