Pressmeddelande

23 sep 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma utökar med labblokaler för egen tillverkning av A1M

A1M Pharma utökar sin bas i Lund med större kontor och labblokaler för bolagets utvecklingsprojekt. Labblokalerna kommer primärt att användas för produktion av proteinet A1M för experimentellt bruk samt för utvecklingsarbetet inom bolagets diagnostikprojekt.

Nyheten som PDF

Utökningen av bolagets lokaler är ett viktigt steg i arbetet med att ytterligare förstärka A1M Pharmas utvecklingskapacitet och hålla en hög takt i det prekliniska arbetet med målsättningen att ta bolagets läkemedelskandidat till klinisk fas I för behandling av havandeskapsförgiftning.

– Den här utökningen av våra lokaler gör att vi kan intensifiera verksamheten genom att tillverka A1M och bedriva preklinisk utveckling i egna labblokaler. Förändringen är signifikant för den spännande utvecklingsfas som bolaget är inne i inom behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning, säger Tomas Eriksson, A1M Pharmas vd.

Bolagets nya lokaler ingår precis som tidigare i Lund Life Science Incubator och har precis tagits i bruk.

Om kliniska fas I-studier
En fas I-studie utgör första gången som en läkemedelskandidat testas på människor, och vanligtvis rekryteras en mindre grupp friska försökspersoner som erhåller en låg dos av substansen. Syftet är att undersöka läkemedelskandidatens säkerhet, hur den bryts ner i kroppen samt dess effekter på friska människor. Ett positivt utfall i en fas I-studie gör det möjligt att därefter testa läkemedelskandidaten på en större grupp patienter som drabbats av den sjukdom som behandlingen är avsedd för i en fas II-studie.

Om havandeskapsförgiftning och akut njurskada
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling för havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner blivande mödrar i världen varje år, varav cirka 5 000 i Sverige. Sjukdomen kan idag inte upptäckas under tidig graviditet, är svårdiagnosticerad senare under graviditeten, och det saknas en effektiv behandling för sjukdomstillståndet. Bolaget bedriver även ett prekliniskt samarbete med professor Faikah Güler vid Hannover Medical School i Tyskland avseende behandling av akuta njurskador, en indikation med ett omfattande medicinskt behov som bland annat uppkommer i samband med större kirurgiska ingrepp vid akuta sjukdomstillstånd och transplantationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden