Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling i samband öppen hjärtkirurgi och njurtransplantation. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

En global fas-2 studie, AKITA, inleddes i början av 2022. Läs mer här om den kliniska utvecklingen av RMC-035.

Läs mer

KLINISKA STUDIER

RMC-035, vår läkemedelskandidat, är designad att efterlikna kroppens eget försvar mot oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera utsatta celler och vävnader.

Läs mer

RMC-035

Marknaden för akuta njurskador är stor. Globalt drabbas 13 miljoner individer årligen.

Läs mer

INVESTERARE

Pressmeddelanden
 • 07 feb 2023  ·  Regulatorisk information

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB (PUBL)

  Läs mer
 • 09 jan 2023  ·  Regulatorisk information

  Guard Therapeutics erhåller patentgodkännande för RMC-035 i Kina

  Läs mer
 • 20 dec 2022  ·  Regulatorisk information

  Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2023

  Läs mer
 • 13 dec 2022  ·  Regulatorisk information

  Kommuniké från extra bolagsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 13 december 2022

  Läs mer
Visa fler
Kalender & rapporter
 • 22 feb 2023

  Bokslutskommuniké 2022

  Läs mer
 • 09 maj 2023

  Årsstämma 2023 (inkl årsredovisning 2022)

  Läs mer
 • 09 maj 2023

  Delårsrapport Q1 2023

  Läs mer
 • 24 aug 2023

  Delårsrapport Q2 2023

  Läs mer
Analyser, presentationer & i media
 • 01 dec 2022 / Presentation

  Erik Penser Banks Temadag Healthcare

  Läs mer
 • 09 nov 2022 / Presentation

  Vd intervju efter Fast Track designation för RMC-035 (November 09, 2022)

  Läs mer
 • 21 sep 2022 / Analysis

  Erik Penser Bank -Case reminder

  Läs mer
 • 21 sep 2022 / Presentation

  Guard Therapeutics Capital Markets Day

  Läs mer
Visa fler