Pressmeddelande

15 sep 2015  ·  Regulatorisk information

Publicerar positiva studieresultat med betydelse för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning

Forskare knutna till A1M Pharma har publicerat resultat från en ny studie som ger ett starkt stöd till bolagets diagnostikmetod för havandeskapsförgiftning. Resultaten ger även fördjupat stöd till bolagets behandlingsmetod för indikationen genom att visa på en mer omfattande koppling mellan fosterhemoglobin och utveckling av havandeskapsförgiftning än vad som tidigare varit känt. 

Nyheten som PDF

Den aktuella studien, med fokus på biomarkörer för diagnostik av havandeskapsförgiftning, är utförd av forskare som är knutna till A1M Pharma och arbetar vid Lunds universitet. Resultaten från studien publicerades den 14 september i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. Studien är den hittills mest omfattande av sitt slag som genomförts av A1M Pharmas forskare och baserades på blodprov från 150 gravida kvinnor.

Resultaten från studien visar, i enlighet med tidigare studier, att de två biomarkörerna fosterhemoglobin (HbF) och Alfa-1-mikroglobulin (A1M) som bolaget använder i sin diagnostikmetod är förhöjt i blod hos kvinnor med havandeskapsförgiftning. Dessutom visas att två av kroppens naturliga skyddsproteiner, haptoglobin och hemopexin, är kraftigt sänkta hos dessa kvinnor. Dessa resultat stärker det vetenskapliga stödet för bolagets diagnostikmetod (som baseras på HbF, A1M och liknande biomarkörer) samt även för bolagets behandling som riktar in sig på att oskadliggöra det fria hemoglobinet.

– Resultaten från den här omfattande studien är mycket uppmuntrande för sannolikheten att vi skall lyckas med vårt diagnostikprojekt. Vi siktar på att den nuvarande utvecklingsfasen skall vara klar under 2016 för att då kunna teckna ett samarbets- eller licensavtal med en partner. Därefter kommer vi att kunna ta metoden resterande väg till marknad på ett effektivt sätt, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Tomas Eriksson vill även lyfta fram betydelsen av de nya studieresultaten för bolagets behandlingsmetod som är under preklinisk utveckling.

– Det är spännande att vi nu kan visa på en ännu starkare koppling mellan förhöjda nivåer av fosterhemoglobin och utveckling av havandeskapsförgiftning än vad som varit känt tidigare. Detta stärker vår övertygelse om att vår behandlingsmetod är rätt väg att gå och bådar gott inför förväntade framtida kliniska studier, fortsätter han.

Den vetenskapliga artikeln med resultaten går att läsa via följande länk: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0138111

Om havandeskapsförgiftning och akut njurskada
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling för havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner blivande mödrar i världen varje år, varav cirka 5 000 i Sverige. Sjukdomen kan idag inte upptäckas under tidig graviditet, är svårdiagnosticerad senare under graviditeten, och det saknas en effektiv behandling för sjukdomstillståndet. Bolaget bedriver även ett prekliniskt samarbete med professor Faikah Güler vid Hannover Medical School i Tyskland avseende behandling av akuta njurskador, en indikation med ett omfattande medicinskt behov som bland annat uppkommer i samband med större kirurgiska ingrepp vid akuta sjukdomstillstånd och transplantationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden