Om Guard Therapeutics

Kampen mot akuta njurskador

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar innovativa terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandligar. Vårt huvudområde är njurmedicinska sjukdomar med fokus på akuta njurskador. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Bolaget drivs av ett mindre team med världsledande vetenskaplig, medicinsk och utvecklingsmässig kompetens inom njursjukdomar.

Vår mest framskridna läkemedelskandidat RMC-035 utvecklas som en njurskyddande behandling huvudsakligen i samband med öppen hjärtkirurgi. Läkemedelskandidateten befinner sig för närvarande under utveckling i en klinisk fas 2-studie som genomförs både i Europa och Nordamerika.

RMC-035 har erhållit ett så kallat IND-godkännande (Investigational New Drug) av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) vilket betyder att kliniska studier av RMC-035 kan genomföras i USA. Detta är också en viktig kvalitetsstämpel utifrån den omfattande granskningsprocess som utförs av FDA inom ramen av en IND-ansökan.

Vidare har bolaget erhållit en så kallad Fast Track designation av FDA avseende behandling för att reducera risken för irreversibel förlust av njurfunktion, behov av dialysbehandling eller död efter öppen hjärtkirurgi hos patienter med förhöjd risk för akuta njurskador. Fast Track designation är ett myndighetsprogram som utformats för att påskynda registreringsprocessen i USA och ges till läkemedelsprojekt för att säkerställa att nya behandlingar kan tillgängliggöras snabbare för patienter med allvarliga sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov.

Behandling med RMC-035 har således potential att rädda liv och förhindra ytterligare svåra komplikationer av akuta njurskador som kronisk förlust av njurfunktion och behov av dialysbehandling eller njurtransplantation.

Guard Therapeutics har också en patentskyddad preklinisk plattform av molekyler som för närvarande utvärderas som behandling inom ytterligare njurmedicinska indikationer.

Sidebar2

Kliniska studier

I vårt kliniska utvecklingsprogram har vi i dagsläget två pågående studier med RMC-035. En fas 2-studie i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi och en fas 1b-studie i njurtransplantation.

Läs mer