Om Guard Therapeutics

Kampen mot akuta njurskador

Vår målsättning är att utveckla och kommersialisera läkemedelskandidaten ROSgard och därmed förhindra uppkomst och komplikationer av akuta njurskador.

Läkemedelskandidaten ROSgard har centrala egenskaper som motverkar skador vid oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. Njurarna är ett organ som anses särskilt känsliga för skador som uppstår i samband med oxidativ stress. Bolaget har valt att prioritera akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi i den kliniska utvecklingen. Detta bedöms som en attraktiv indikation utifrån ROSgards verkningsmekanism, tillgängliga prekliniska data och utvecklingsmässiga fördelar.

Behandling med ROSgard har potential att rädda liv och förhindra kroniska och ytterst allvarliga konsekvenser till följd av nedsatt njurfunktion, så som livsuppehållande dialysbehandling.

Sidebar2

Kliniska studier

Vårt tidiga kliniska program består av två fas I studier i friska försökspersoner och en fas Ib studie i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi.

Läs mer