Pressmeddelande

14 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Ny tidpunkt för årsstämma

Styrelsen i A1M Pharma har beslutat om ny tidpunkt för årsstämma. Tidigare har kommunicerats att årsstämma var planerad att hållas i juni 2015. Ny tidpunkt för årsstämma är den 18 maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden