Pressmeddelande

29 jun 2017

A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA

A1M Pharmas ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning, en sjukdom som drabbar tio miljoner gravida kvinnor varje år, kommer att uppmärksammas i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds på Fox Business i USA. Avsnittet där A1M Pharma medverkar är planerat att sändas under det tredje kvartalet 2017.

– Jag ser positivt på den här möjligheten att uppmärksamma havandeskapsförgiftning och A1M Pharmas utveckling av läkemedelskandidaten ROSGardTM som en framtida behandling. Vi förväntar oss även att vårt kliniska program inom behandling av havandeskapsförgiftning och njurskydd vid strålbehandling, med en säkerhetsstudie i friska frivilliga som är planerad att inledas i början av 2018, kommer att uppmärksamma och attrahera fler internationella investerare i bland annat USA, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. uppmärksammar framsteg inom områden som hälsovård, grön energi, teknologi och global handel under ledning av skådespelaren och hållbarhetsförespråkaren Ed Begley, Jr. Programmet produceras av DMG Productions, LLC. För mer information om programmet, gå in på www.Innovationstelevision.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.
Alla pressmeddelanden