Pressmeddelande

20 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Grundare har sålt mindre aktiepost till VD och andra nyckelpersoner i bolaget

Bo Åkerström och Stefan Hansson, grundare och tillika två av de största aktieägarna i A1M Pharma, har till personer i bolagets närhet avyttrat totalt 50 000 aktier (25 000 aktier vardera). Bland köparna finns bolagets VD Tomas Eriksson, styrelseledamot Martin Austin samt styrelsesuppleant Magnus Gram.

Transaktionen genomfördes utanför börsen och utfördes med syfte att stärka aktieinnehavet hos personer som bedöms vara viktiga för bolagets framtida utveckling utöver Bo Åkerström och Stefan Hansson.

Bo Åkerström äger efter försäljningen 2 545 900 aktier och Stefan Hansson äger efter försäljningen 1 910 948 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se
Alla pressmeddelanden