Akuta njurskador

Oxidativ stress – när syre blir ett hot

Syre är en förutsättning för allt liv, men det finns tillfällen då kroppen startar en omvandling av syre till substanser som orsakar oxidativ stress. Något som kan leda till mycket allvarliga organ- och vävnadsskador, till exempel vid akut njursjukdom.

Akuta njurskador och oxidativ stress – en global utmaning
Oxidativ stress i njuren uppstår bland annat i samband med större kirurgiska ingrepp, cellgiftbehandling, transplantationer och blodförgiftning. En fruktad konsekvens är akut njurskada – ett tillstånd som leder till snabbt försämrad njurfunktion, vilket får konsekvenser för i stort sett alla kroppsfunktioner. Utan fungerande njurar krävs livsuppehållande dialysbehandling.

Akuta njurskador drabbar årligen över 13 miljoner människor. Dödligheten är hög och de som överlever riskerar att utveckla en kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet. Risken för dödsfall eller allvarliga och kroniska följdverkningar av akut njurskada är betydande, men dessvärre saknas i dag läkemedel som angriper orsaken till skadorna.

Akut njurskada vid hjärtkirurgi – vårt fokus
Vi har valt att initialt prioritera utvecklingen av ROSgard mot akut njurskada i samband med hjärtkirurgi. Vår bedömning är att detta är en ytterst attraktiv indikation utifrån ROSgards verkningsmekanism och de mycket övertygande prekliniska resultat vi har erhållit från flera oberoende prekliniska studier. Dessutom föreligger det ett antal utvecklingsmässiga fördelar med denna indikation, till exempel en god tillgång till patienter, en relativt kort behandlingstid samt att det föreligger väldefinierade effektparametrar som accepteras av registreringsmyndigheterna.

Sidebar5

Newsroom

Mer om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer