Pressmeddelande

22 jun 2016

Sista dag för handel med BTA

I maj/juni 2016 genomförde A1M Pharma AB (”A1M Pharma”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna. Genom företrädesemissionen nyemitterades 16 804 752 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 28 juni 2016 och stoppdag är den 30 juni 2016.

Läs som PDF

16 804 752 aktier kommer att registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 4 juli 2016. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i A1M Pharma att uppgå till 54 615 448 aktier, vilket ger ett aktiekapital om 2 184 617,92 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen.

För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se  

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden