Styrelse

Styrelse

Bild05

Cristina Glad

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan november 2012. Född 1952. Cristina Glad är teknologie doktor i biokemi, Executive MBA. Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling, såsom antikroppar för diagnostiskt och terapeutiskt bruk, utveckling av produktionsprocesser för antikroppsläkemedel, uppbyggnad av kontraktsproduktions-verksamhet, utveckling av antikroppsläkemedel, erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin tidigare roll som såväl VD som vice VD har Cristina Glad varit med att utveckla BioInvent International AB från ett teknikplattformsföretag till ett företag med flera läkemedelskandidater i produktportföljen. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Övriga uppdrag: Cristina Glad är styrelseledamot i Medeon Aktiebolag, Preelumina Diagostics AB, Aptahem AB, RhoVac AB, Region Skåne Holding AB samt styrelseordförande i Laccure AB och driver sedan december 2012 C Glad Consulting AB, där hon är ensam styrelseledamot.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Cristina Glad har varit VD och vice VD i BioInvent International AB och har även varit styrelseledamot i BioInvent Finans AB.

Innehav: 57 893 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Goran Forsberg 1 1

Göran Forsberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2019. Född 1963. Göran Forsberg är teknologie doktor i biokemi och docent. Han har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsutveckling inom både Biotech-industrin samt inom stora läkemedelsbolag. Göran Forsberg har stor erfarenhet av många olika delar av läkemedelsutveckling, liksom affärsutveckling och investerarrelationer. Göran Forsberg är VD i Cantargia AB sedan 2014. Dessförinnan arbetade ha som affärsutvecklingschef på Active Biotech. Tidigare erfarenhet kommer från anställningar inom Pharmacia, KabiGen och University of Adelaide i Australien.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Isogenica Ltd.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: 25 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

J hulthe1

Johannes Hulthe

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2019. Född 1970. Johannes Hulthe är disputerad läkare och civilekonom och har mer än 17 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Docent i kardiovaskulär prevention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Johannes Hulthe var under 13 år anställd på AstraZeneca och innehade då han slutade 2014 chefsrollen (vice president) inom klinisk läkemedelsutveckling för hjärta-kärl, metabolism och njursjukdom.

Övriga uppdrag: Medgrundare, VD och styrelseledamot i Antaros Medical AB, styrelseledamot i Antaros Holding AB, styrelseordförande i Antaros Renostic AB.

Innehav: -

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Lars hockenstrom

Lars Höckenström

Styrelseledamot

Lars Höckenström, född 1956, är civilekonom och har 35 års erfarenhet inom finanssektorn, bl.a. som analytiker, rådgivning avseende publika och privata transaktioner samt fondförvaltning. Han har varit medgrundare och partner till Aragon Fondkommission AB, analytiker på Öhman FK AB, head of research på Matteus FK AB, analytiker och portföljförvaltare på Catella Kapitalförvaltning AB samt medgrundare och Senior Advisor på Naventus Corporate Finance AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Devyser Holding AB och AB Consiliario samt styrelsesuppleant i Gårdarike Fastigheter AB, Gårdarike Invest Aktiebolag, och Gårdarike AB.

Innehav: inga aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.