Styrelse

Styrelse

Johan Bygge

Johan Bygge

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan maj 2021. Johan Bygge är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Ordförande i EQT Asia Pacific, COO EQT, CFO Investor AB, vVD Electrolux, CFO Electrolux. Tidigare styrelseuppdrag innefattar Anticimex, PSM Ltd, I-Med, ILA Vietnam, Sanitec Oy, Hi3G Scandinavia, Rådet för god sed på Aktiemarknaden, m.fl.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ) och Yangi AB. Vice styrelseordförande i Tredje AP-fonden (AP3). Styrelseledamot i Getinge AB, Capman Plc, Lantmännen ek för. SNS Förtroenderåd m fl.

Innehav: 6 286 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Khatereh ahmadi

Khatereh Ahmadi

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2024. Dr. Khatereh Ahmadi har en doktorsexamen i biokemi från King's College London och gjorde en postdoktorandtjänst vid Ludwig Institute for Cancer Research i London. Hon har också en MBA från Henley Management College.

Tidigare erfarenhet: Med över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin innehar Dr Khatereh Ahmadi för närvarande rollen som chef för Search and Evaluation Business Development Europe & Middle East på MSD, där hon också aktivt arbetat med affärsutveckling och licensiering inom onkologiområdet i Europa. Innan hon började på MSD var hon medgrundare och vd för reViral Ltd, ett bioteknikföretag med fokus på antivirala terapier. Under hennes ledning säkrade bolaget en serie A-finansieringsrunda på 21 miljoner USD med investerare som Andera Partners och Orbimed. Dr Ahmadi spelade även en avgörande roll i grundandet av onkologibolaget Piramed Ltd där hon blev chef för affärsutveckling och förhandlade ett omfattande licensavtal med Genentech och senare uppköp av Roche. Dr Ahmadi har också varit konsult åt ett antal företag i EU och USA inom onkologiområdet.

Övriga uppdrag: Chef för Search and Evaluation Business Development-teamet i Europa och Mellanöstern på MSD

Innehav: 0 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Goran Forsberg 1 1

Göran Forsberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2019. Göran Forsberg är teknologie doktor i biokemi och docent.

Tidigare erfarenhet: Göran Forsberg har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsutveckling inom både Biotech-industrin samt inom stora läkemedelsbolag och har stor erfarenhet av många olika delar av läkemedelsutveckling, liksom affärsutveckling och investerarrelationer. Göran Forsberg är VD i Cantargia AB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han som affärsutvecklingschef på Active Biotech. Tidigare erfarenhet kommer från anställningar inom Pharmacia, KabiGen och University of Adelaide i Australien och styrelseledamot i Isogenica Ltd.

Övriga uppdrag: Göran Forsberg är VD i Cantargia AB sedan 2014.

Innehav: 1 369 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Hege Hellstrom

Hege Hellström

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2024. Hege Hellström har en kandidatexamen i medicinsk laboratorievetenskap från Oslo Metropolitan University i Norge


Tidigare erfarenhet:

Hege Hellström har över 30 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, strategisk utveckling och företagsledning inom läkemedelsindustrin med särskild erfarenhet inom njurmedicin. Hon är för närvarande Chief Commercial Officer på Advicenne, ett franskt läkemedelsföretag, samt Partner på Belnor BVBA, ett konsult- och investeringsföretag.

Tidigare har Hege Hellström innehaft ledande befattningar inom flera läkemedelsföretag, inklusive rollen som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland) vid SOBI. Hon har även varit global affärsområdeschef för Cardiovascular, Vice President Renal Europe och Head of Regional Liaisons på Sanofi, samt Vice President Renal & Endocrine Europe och General Manager Benelux på Genzyme. Innan dess arbetade hon i olika befattningar på Baxter under 13 år.

Övriga uppdrag: Chief Commercial Officer, Advicenne,och Partner i Belnor BVBA. Styrelseledamot i Camurus AB sedan 2020, Vivesto AB sedan 2019 och i InflaRx GmbH sedan 2023.

Innehav: 0 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

J hulthe1

Johannes Hulthe

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2019. Johannes Hulthe är disputerad läkare och civilekonom.

Tidigare erfarenhet: Johannes Hulthe har mer än 17 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Docent i kardiovaskulär prevention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Johannes Hulthe var under 13 år anställd på AstraZeneca och innehade då han slutade 2014 chefsrollen (vice president) inom klinisk läkemedelsutveckling för hjärta-kärl, metabolism och njursjukdom.

Övriga uppdrag: Medgrundare, VD och styrelseledamot i Antaros Medical AB, styrelseledamot i Antaros Holding AB, styrelseordförande i Antaros Renostic AB.

Innehav: 6 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Fredrik Lehmann

Fredrik Lehmann

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan december 2022. Fredrik är disputerad läkemedelskemist från Göteborgs universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Fredrik har tjugo års life science-erfarenhet, både entreprenöriell som grundare av en handfull bolag samt operativ som forskningschef, VD och inom CMC för olika läkemedels- och bioteknikbolag, såsom Pharmacia, Biovitrum, OT Chemistry, Recipharm och Oncopeptides.

Övriga uppdrag: Fredrik Lehmann är Venture Partner på Industrifonden. Styrelseordförande i Synartro AB. Styrelseledamot i AnaCardio AB, AnaCardio R&D AB, AnaCardio Holding AB, Sprint Bioscience AB, Teitur Trophics ApS samt styrelseledamot och verkställande direktör i OT Pharmaceuticals AB.

Innehav: 0 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.