Styrelse

Styrelse

Johan Bygge

Johan Bygge

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan maj 2021. Johan Bygge är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Ordförande i EQT Asia Pacific, COO EQT, CFO Investor AB, vVD Electrolux, CFO Electrolux. Tidigare styrelseuppdrag innefattar Anticimex, PSM Ltd, I-Med, ILA Vietnam, Sanitec Oy, Hi3G Scandinavia, Rådet för god sed på Aktiemarknaden, m.fl.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ). Vice styrelseordförande i Tredje AP-fonden (AP3). Styrelseledamot i Getinge AB, Capman Plc, Lantmännen ek för. SNS Förtroenderåd m fl.

Innehav: 6 286 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Goran Forsberg 1 1

Göran Forsberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2019. Född 1963. Göran Forsberg är teknologie doktor i biokemi och docent.

Tidigare erfarenhet: Göran Forsberg har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsutveckling inom både Biotech-industrin samt inom stora läkemedelsbolag och har stor erfarenhet av många olika delar av läkemedelsutveckling, liksom affärsutveckling och investerarrelationer. Göran Forsberg är VD i Cantargia AB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han som affärsutvecklingschef på Active Biotech. Tidigare erfarenhet kommer från anställningar inom Pharmacia, KabiGen och University of Adelaide i Australien. Styrelseledamot i Isogenica Ltd.

Övriga uppdrag: Göran Forsberg är VD i Cantargia AB sedan 2014.

Innehav: 1 369 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

J hulthe1

Johannes Hulthe

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2019. Född 1970. Johannes Hulthe är disputerad läkare och civilekonom.

Tidigare erfarenhet: Johannes Hulthe har mer än 17 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Docent i kardiovaskulär prevention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Johannes Hulthe var under 13 år anställd på AstraZeneca och innehade då han slutade 2014 chefsrollen (vice president) inom klinisk läkemedelsutveckling för hjärta-kärl, metabolism och njursjukdom.

Övriga uppdrag: Medgrundare, VD och styrelseledamot i Antaros Medical AB, styrelseledamot i Antaros Holding AB, styrelseordförande i Antaros Renostic AB.

Innehav: 6 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Lars hockenstrom

Lars Höckenström

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan oktober 2019. Född 1956. Civilekonom.

Tidigare erfarenhet: Lars Höckenström har mer än 35 års erfarenhet inom finanssektorn, bl.a. som analytiker, rådgivning avseende publika och privata transaktioner samt fondförvaltning. Han har varit medgrundare och partner till Aragon Fondkommission AB, analytiker på Öhman FK AB, head of research på Matteus FK AB, analytiker och portföljförvaltare på Catella Kapitalförvaltning AB samt medgrundare och Senior Advisor på Naventus Corporate Finance AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Devyser Diagnostics AB och AB Consiliario samt styrelsesuppleant i Gårdarike Fastigheter AB, Gårdarike Invest Aktiebolag, och Gårdarike AB.

Innehav: 800 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Fredrik Lehmann

Fredrik Lehmann

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan december 2022. Född 1976. Fredrik är disputerad läkemedelskemist från Göteborgs universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Fredrik har tjugo års life science-erfarenhet, både entreprenöriell som grundare av en handfull bolag samt operativ som forskningschef, VD och inom CMC för olika läkemedels- och bioteknikbolag, såsom Pharmacia, Biovitrum, OT Chemistry, Recipharm och Oncopeptides.

Övriga uppdrag: Fredrik Lehmann är Venture Partner på Industrifonden. Styrelseordförande i Synartro AB. Styrelseledamot i AnaCardio AB, AnaCardio R&D AB, AnaCardio Holding AB, Sprint Bioscience AB, Teitur Trophics ApS samt styrelseledamot och verkställande direktör i OT Pharmaceuticals AB.

Innehav: 0 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.