Pressmeddelande

12 maj 2015

Proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning med A1M publicerat i vetenskaplig artikel

Forskare vid Lunds Universitet, knutna till A1M Pharma, har publicerat en vetenskaplig artikel med ett så kallat proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) med det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M). Artikeln publicerades i den vetenskapliga publikationen PloS One.  

A1M Pharma utvecklar en läkemedelskandidat för behandling av havandeskapsförgiftning, baserat på det kroppsegna proteinet A1M, som nu har testats på gravida kaniner. Försöket innebar att havandeskapsförgiftningsliknande symptom, bland annat försämrad njurfunktion, framkallats på konstgjord väg genom att injicera fosterhemoglobin som är sjukdomsframkallande även hos människor. Symptomen kunde motverkas genom att behandla kaninerna med A1M. Resultaten är enligt bolagets uppfattning synnerligen uppmuntrande för A1M Pharmas utveckling av A1M som läkemedel för behandling av havandeskapsförgiftning.

– Det är givetvis mycket glädjande att forskare knutna till A1M Pharma fått publicerat denna vetenskapliga artikel innehållande proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning med det kroppsegna proteinet A1M. Resultaten stärker oss ytterligare i vårt arbete med slutligt fokus att kommersialisera produkter för diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Artikeln nås via följande länk: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0125499

Om Plos One

Plos One är en nätbaserad tidskrift som drivs av den ideella organisationen PLoS (Public Library of Science) och har till uppgift att rapportera om ny forskning från alla discipliner inom naturvetenskap och medicin. Den internetbaserade tidskriften är väletablerad inom biomedicin och publicerar endast artiklar som har passerat en så kallad peer review, det vill säga att artiklarna har granskats och godkänts av vetenskapliga experter inom området.

Om havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) drabbar cirka 8,5 miljoner kvinnor i världen varje år, och minst 75 000 blivande mammor samt över 500 000 foster dör av sjukdomen. Det är den vanligaste dödsorsaken hos både mödrar och foster under graviditeten. Sjukdomen kan idag inte upptäckas under tidig graviditet och är dessutom svårdiagnosticerad även senare under graviditeten. Dessutom saknas en behandling för sjukdomstillståndet. Det enda som kan göras för att avbryta sjukdomsförloppet i dagsläget är att förlösa modern, vilket är ett svårt avvägande där både barnets och moderns välmående måste tas i beaktning. Havandeskapsförgiftning är orsaken till 15 procent av alla för tidigt födda barn, och av dessa föds vart fjärde med tillväxthämningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden