Pressmeddelande

05 nov 2015

Teckningsoptioner samlade dokument

Idag den 5 november inleds nyttjandeperioden för A1M Pharmas teckningsoptioner av serie TO 1. Nyttjandeperioden äger rum till och med den 26 november 2015. 

A1M Pharmas IR-portal
På webbsidan www.irportalen.se/a1m har A1M Pharma samlat all relevant information gällande teckningsoptionerna. Besök sidan för möjlighet att se emissionsfilm, anmäla dig till investerarträffar, ladda ned information och läsa mer.

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag
  • Teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod: SE0006887790) är föremål för handel på AktieTorget sedan den 9 juni 2015. Sista dag för handel är den 24 november 2015.
  • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,00 SEK.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 5 november 2015 till och med den 26 november 2015.  Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.
  • Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1 beräknas ske vecka 49, 2015 genom pressmeddelande på A1M Pharmas och AktieTorgets respektive hemsida.
  • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier är vecka 51, 2015.
Anmälningssedel, broschyr och prospekt A1M Pharmas senaste finansiella rapporter Viktig information
Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte nyttjas senast den 26 november 2015 eller avyttras senast den 24 november 2015 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå. Om du inte äger teckningsoptioner sedan tidigare eller önskar teckna mer än din andel kan du köpa nya teckningsoptioner via aktiemarknaden. Kontakta din bank så hjälper de dig.

Frågor med anledning av emissionen kan ställas till:
A1M Pharma AB
Tel: 046-275 60 00
E-post: te@a1m.se

Sedermera Fondkommission
Tel: +46 (0)431 – 47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se
Alla pressmeddelanden