Pressmeddelande

10 apr 2015  ·  Regulatorisk information

Prospekt och investerarträffar

A1M Pharma AB publicerar härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den
15 april 2015. I samband med företrädesemissionen kommer A1M Pharma även att delta i informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner.


Prospekt finns att tillgå på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsida (www.a1m.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se) där även teaser och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att publiceras senast i samband med att teckningstiden inleds.  

Prospektet i PDF

Godkännande av prospekt i PDF

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer bolagets representanter att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är kostnadsfria och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan och ytterligare information om investerarträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00.  
  • 15 april 2015 kl. 18.00 – Informationsträff på Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65 i Göteborg.
  • 16 april 2015 kl. 17:45 - 21:00 – Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm.
  • 22 april 2015 kl. 18:30 - 21:00 – Grand Hotel vid Hovrättstorget i Jönköping.
  • 23 april 2015 kl. 18:00 – 20.00 – 7A Centralen, Vasagatan 7 i Stockholm (anmälan via irportalen.se/a1m).
 

För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna

Sedermera Fondkommission
E-post: anmalan@sedermera.se
Telefon: 0431-47 17 00  


Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.  


För ytterligare information

Tomas Eriksson, VD A1M Pharma AB
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se
Alla pressmeddelanden