Pressmeddelande

02 dec 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma avslutar tjänst om likviditetsgaranti

A1M Pharma har beslutat att avsluta sin tjänst om likviditetsgaranti. Sista handelsdag med likviditetsgaranti är idag, den 2 december 2015. Första handelsdag utan likviditetsgaranti är imorgon, den 3 december 2015.

Läs nyheten som PDF

Sedan 2014-07-02 har Sedermera Fondkommission agerat som likviditetsgarant (market maker) för A1M Pharmas aktie med syfte att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.  Avtalet om likviditetsgaranti har främst avsett att säkerställa att spreaden mellan köp- och säljkursen maximalt ska vara sex (6) procent.

– I takt med att bolaget löpande har gjort framsteg har även aktiens omsättning och likviditet ökat. Vi har under det senaste året mer än fördubblat ägarbasen och anser att behovet av denna typ av likviditetsgaranti minskat. Därför är detta ett naturligt steg och vi väntar oss inte att det kommer att påverka våra aktieägare, säger Tomas Eriksson, VD för A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden