Pressmeddelande

24 okt 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma anlitar svensk CRO-partner för kliniska studier

A1M Pharma har tecknat avtal med det svenska kontraktforskningsföretaget Clinical Trials Consultants (CTC) om gemensamt genomförande av bolagets planerade fas I/II-studier. En inledande säkerhetsstudie i friska frivilliga är planerad att inledas under det första kvartalet 2018.

– Vi är mycket nöjda med att inleda ett samarbete med svenska Clinical Trials Consultants för våra planerade kliniska fas I/II-studier. Företaget motsvarar våra högt ställda krav på erfarenhet och kompetensnivå samtidigt som vi förväntar oss ett effektivt samarbete när vi nu kan genomföra studierna i Sverige, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

A1M Pharma håller nu på att planenligt utforma de tre första kliniska delstudierna inom ramen för den planerade adaptiva fas I/II-studien. Initialt fokuserar bolaget på njurskydd i samband med PRRT-strålbehandling, men fas I/II-studien utformas även för att lägga grunden till A1M Pharmas kliniska utveckling av en behandling mot havandeskapsförgiftning.

– Jag är glad över att A1M Pharma har valt CTC Clinical Trials Consultants som CRO-partner. A1M Pharmas planerade kliniska program baseras på årtionden av ledande svensk forskning, och vi ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med deras forskningsteam, säger CTC Clinical Trials Consultants vd Anders Millerhovf.

Om CTC Clinical Trials Consultants
CTC är ett svenskt full-service CRO med focus på kliniskt genomförande. Deras uppdrag är att underlätta klinisk och translationell forskning genom att ge kunder kostnadseffektiva rådgivning i kombination med genomförande av tidiga kliniska prövningar (fas 0 / I / IIa). CTC har två dedikerade forskningskliniker i Uppsala i kombination med två patientkliniker lokaliserad i Uppsala och Linköping. Läs mer på ctc-ab.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer bland annat vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl: 14:30.
Alla pressmeddelanden