Pressmeddelande

01 dec 2015  ·  Regulatorisk information

A1M Pharmas teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 88,6 %

Den 26 november 2015 avslutades nyttjandeperioden för A1M Pharmas teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 2 710 301 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 88,6 %. Genom teckningsoptionerna tillförs A1M Pharma därmed cirka 15,5 MSEK efter emissionskostnader.

Läs nyheten som PDF

Totalt nyttjades 2 710 301 teckningsoptioner, innebärande att 2 710 301 nya aktier kommer att registreras hos Bolagsverket. A1M Pharma tillförs därmed cirka 15,5 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Antalet aktier i A1M Pharma efter registrering hos Bolagsverket kommer att uppgå till 37 810 696 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 512 427,84 SEK.

– Vi är mycket nöjda med utfallet som innebär att bolaget tillförs 15,5 MSEK efter emissionskostnader. Om vi lägger ihop det med resultatet av emissionen i våras, har vi i år lyckats ta in cirka 47,4 MSEK efter emissionskostnader. Detta kapital ger oss rätt förutsättningar att fortsatt kunna hålla en hög takt i utvecklingsarbetet och det är glädjande att vi har våra aktieägares förtroende, säger A1M Pharmas VD Tomas Eriksson.

Sedan emissionen i våras har A1M Pharma arbetat aktivt med att attrahera nya aktieägare och sprida ägandet. Som en del i det arbetet sponsrade bolaget en utbildningssatsning om Life Science där det fanns möjlighet att erhålla teckningsoptioner i A1M Pharma. När resultatet av teckningsoptionerna sammanställdes stod det klart att A1M Pharma tillförs cirka 450 nya aktieägare.

– Det är mycket glädjande att vi får in så många nya aktieägare och jag vill passa på att hälsa dem välkomna till bolaget. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg och har stor potential att vidareutveckla vår redan starka plattform med utvecklingsprojekt till nästa steg. Under 2015 har vi mer än fördubblat antalet aktieägare, säger Tomas Eriksson.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: T
omas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden