Pressmeddelande

22 mar 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma färdigställer läkemedelskandidat för behandling av havandeskapsförgiftning och ansöker om substanspatent

A1M Pharma har utvecklat en ny läkemedelskandidat för behandling av havandeskapsförgiftning. Den nya substansen utgörs av en modifierad version av det naturliga proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M). Ansökningar om substanspatent har inlämnats för viktiga geografiska marknader, vilket innebär en väsentlig potentiell förstärkning av A1M Pharmas immateriella rättigheter.

Läs pressmeddelandet som PDF

A1M Pharma utvecklar en behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning samt en behandling av akut njurskada baserat på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M). A1M förekommer naturligt i kroppen och utgör en viktig del av dess skyddsmekanism mot skadeverkningar i samband med oxidativ stress.

A1M Pharma har inom ramen för sina utvecklingsprojekt tagit fram en rekombinant version av A1M med det naturliga proteinets goda egenskaper, men denna substans är inte möjlig att patentera. Bolaget har efter ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete lyckats ta fram den nya läkemedelskandidaten RMC-035. Denna är en modifierad version av A1M som har uppvisat lika god effekt som den naturliga substansen i bolagets tester samtidigt som den har en förbättrad stabilitet i samband med användning och är lättare att tillverka i stor skala. Det är dessa modifieringar jämfört med det naturliga A1M-proteinet som har gjort det möjligt för A1M Pharma att söka substanspatent.

– Färdigställandet av vår nya läkemedelskandidat RMC-035 för behandling av havandeskapsförgiftning utgör en milstolpe för A1M Pharmas utveckling, och vi tar nu verkligen klivet från att vara ett forskningsbolag till ett läkemedelsbolag med sikte på kommande kliniska studier. Vi kan nu arbeta vidare med en mycket lovande läkemedelskandidat som utöver att den har A1Ms unika egenskaper är mycket väl lämpad för medicinsk användning och storskalig tillverkning, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Färdigställandet av den nya läkemedelskandidaten med möjlighet att erhålla substanspatent, och bolagets bevisade förmåga att modifiera A1Ms egenskaper, förväntas även leda till ett ökat intresse för A1M Pharma hos potentiella samarbetspartners och andra branschaktörer. Detta gäller såväl befintliga projekt som bolagets framtida potential inom ytterligare indikationer.

– Generellt sett värderas läkemedelskandidater med möjlighet till substanspatent betydligt högre än naturliga substanser, men samtidigt är ett naturligt ursprung intressant då det indikerar en hög sannolikhet att produkten tolereras av kroppen. Vår nya läkemedelskandidat visar att A1M Pharma kan kombinera det bästa av två världar, och det gör oss ännu mer attraktiva som samarbetspartner än tidigare, säger Martin Austin, A1M Pharmas Business Development Director.

Bolaget planerar att inom den närmaste tiden presentera en uppdaterad tidsplan för kommande milstolpar inom projektet för behandling av havandeskapsförgiftning, inklusive uppskalning av läkemedelstillverkning i enlighet med GMP. Att gå över till den nya läkemedelskandidaten förväntas inte leda till några förseningar utan snarare resultera i en större säkerhet när det gäller den kommande projektutvecklingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
Alla pressmeddelanden