Pressmeddelande

12 nov 2015

Forskningsrön ökar kunskapen om A1Ms förmåga att oskadliggöra giftigt fritt hemoglobin

I en vetenskaplig artikel publicerad av forskare knutna till A1M Pharma förklaras processen bakom det kroppsegna proteinet A1Ms förmåga att oskadliggöra fritt hemoglobin. Artikeln har godkänts för publicering i den vetenskapliga tidskriften Biochim Biophys Acta (BBA) i januari 2016 och finns redan tillgänglig via dess nätupplaga.

Nyheten som PDF

A1M Pharma utvecklar behandling av havandeskapsförgiftning och akuta njurskador, två indikationer där skadeverkningar från fritt hemoglobin spelar en avgörande roll. Det är hemoglobinets så kallade heme-grupper som kan skada kroppens celler, och i denna vetenskapliga artikel förklaras hur A1M kan binda in två heme-grupper samt bryta ner dem vilket förhindrar dess giftverkan. Processen visas även i bilder som avbildar proteinet A1M på ett tydligare sätt än i tidigare studier.

Artikeln är huvudsakligen författad av A1M Pharmas medgrundare Bo Åkerström, samt Sigurbjörg Rutardottir som arbetade för A1M Pharma när denna studie genomfördes.

– Hur processen för A1Ms bindning och nedbrytning av hemoglobinets beståndsdelar fungerar är av stor betydelse för våra utvecklingsprojekt, och det är därför glädjande att kunna följa hur våra forskare breddar kunskapen inom detta område, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Mer information om artikeln finns via följande länk: http://authors.elsevier.com/a/1S0JS5bCYA6zBR

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden