Pressmeddelande

10 jun 2015  ·  Regulatorisk information

A1M: Inleder samarbete med ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel

A1M Pharma har inlett ett utvecklingssamarbete med en ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel. Samarbetet inleds omgående och omfattar tekniköverföring, processutveckling samt ytterligare förberedelser inför storskalig tillverkning av A1M Pharmas läkemedelskandidat i enlighet med riktlinjerna för god tillverkningssed (GMP). Om utvecklingsarbetet fortlöper planenligt förväntar sig bolaget att kunna inleda förhandlingar om ett avtal för själva tillverkningen under det första kvartalet 2016.

Utvecklingssamarbetet utgör ett viktigt steg mot en storskalig tillverkning av A1M Pharmas läkemedelskandidat, vilket är en förutsättning för att kunna skala upp existerande utvecklingsprojekt och inleda mer omfattande prekliniska och kliniska prövningar. Kostnaderna för utvecklingen kommer att hanteras inom bolagets nuvarande budgetram.

A1M Pharma kan ej namnge samarbetspartnern på grund av direktiv avseende denna typ av samarbeten från motpartens ägare som är ett stort globalt läkemedelsbolag.

– Jag är mycket nöjd över att kunna presentera detta utvecklingssamarbete som kommer att förbereda oss inför en storskalig produktion av vår läkemedelskandidat med hög kvalitet. Vår partner är en ledande tillverkare och jag ser fram emot ett givande samarbete för båda parter. Att säkerställa tillverkningsprocessen är av stor vikt i takt med att vi närmar oss kliniska prövningar där det krävs större mängder av vår läkemedelskandidat, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling för havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar cirka 8,5 miljoner blivande mödrar i världen varje år, varav cirka 5 000 i Sverige. Sjukdomen kan idag inte upptäckas under tidig graviditet, är svårdiagnosticerad senare under graviditeten, och det saknas en behandling för sjukdomstillståndet. I maj 2015 inleddes även ett prekliniskt samarbete med professor Faikah Güler vid Hannover Medical School i Tyskland avseende behandling av akuta njurskador, en indikation med ett omfattande medicinskt behov som bland annat uppkommer i samband med större kirurgiska ingrepp vid akuta sjukdomstillstånd och transplantationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se 
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden