Ledning

Ledning

Tobias Agervald

Tobias L Agervald

CEO

VD sedan januari 2019 och medicinsk chef (CMO) sedan december 2018. Född 1976. Tobias Agervald, MD, PhD, är doktor i medicinska vetenskaper och docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar. Dr Agervald är en internationellt erkänd forskare och expert inom experimentell medicin med inriktning mot njurmedicinska sjukdomar och har gjort delar av sin doktorsexamen vid Harvard Medical School samt en post-doc vid Indiana University School of Medicine. Dr Agervald har en omfattande erfarenhet inom global läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas, senast i rollen som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development.

Tidigare positioner: Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development. Global key opinion leader inom kardio-renala sjukdomar och anlitad expert för analys av läkemedelsutvecklingsprojekt och mål för behandling, samt design och genomförande av kliniska studier via rådgivande styrgrupper.

Övriga uppdrag: Tobias Agervald är adjungerad docent på Karolinska Institutet och har varit expertkonsult, föreläsare och/eller suttit som medlem i styrgrupper för stora läkemedelsbolag på bland annat AbbVie, Sanofi Aventis, Genzyme, Shire, Amgen, SOBI och Astellas.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Senior Medical Director på Astellas Pharma.

Innehav: 1 042 693 aktier och 5 200 000 personaloptioner 2021/2026


Karin Botha

Karin Botha

CFO

CFO sedan 14 september 2020. Född 1973. Karin Botha är civilekonom med drygt 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomistyrning och finansiering på globala läkemedelsbolag. Närmast kommer hon från Novartis där hon bland annat arbetat som Financial Controls and Compliance Specialist.

Tidigare erfarenhet omfattar tjänster som Skandinavisk Redovisningschef, Nordisk Controllerchef och Interim CFO.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Matting AB

Tidigare positioner de senaste fem åren: Specialist och Nordisk Chef för Financial Controls and Compliance Novartis och Sandoz

Innehav: 45 000 aktier och 1 200 000 personaloptioner 2021/2026

Lars

Lars Olsson

CMC Head

CMC Head sedan mars 2020. Född 1967 och ansvarig för företagets CMC-verksamhet. Lars Olsson är doktor i organisk kemi och har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling med projekt i både sen och tidig fas.

Tidigare erfarenheter omfattar tjänster som CMC ansvarig för Wilson Therapeutics och Karo Bio och med CMC arbete hos Acadia, Medivir och AstraZeneca med fokus på utveckling av tillverkningsprocesser, projektledning av externa samarbetsparter, medverkan i kliniska studieteam samt ledningsgruppsarbete.

Övriga uppdrag: Lars bedriver egen konsultverksamhet inom CMC området.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Wilson Therapeutics, Corline Biomedical, RG Pharma Development

Innehav: 0 aktier och 875 000 personaloptioner 2021/2026

P Gilmour Photo

Peter Gilmour

Head of Preclinical Science

Född 1970. Peter Gilmour är expert inom preklinisk läkemedelsutveckling omfattande bland annat utvecklingsfarmakologi, molekylär biologi och toxikologi. Han är ansvarig för bolagets prekliniska forskning och utveckling. Peter Gilmour är doktor i toxikologi och har mer än 25 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin, både inom tidig discovery till klinisk utveckling och drug repurposing inom ett flertal terapiområden.

Tidigare tjänster omfattar bland annat projektledare och preklinisk farmakolog vid Astellas Pharma Europe och AstraZeneca (UK) med projektansvar i både tidig och sen fas fram till marknadsgodkännande.

Övriga uppdrag: rådgivare inom preklinisk läkemedelsutveckling

Tidigare uppdrag de senaste 5 åren: Astellas, D2D Team

Innehav: 0 aktier och 875 000 personaloptioner 2021/2026

AKM2

Ann-Kristin Myde

Head of Global Project Management

Head of Global Project Management sedan April 2021. Född 1955. Ann-Kristin ansvarar för att leda globala krossfunktionella projekt på Guard. Ann-Kristin har en fil. kand. i biokemi och har över 30 års erfarenhet från arbete i både stora och små läkemedelsföretag.

Ann-Kristin har haft ett flertal seniora positioner inom projektledning, klinisk utveckling och marknad från AstraZeneca och Thermo Fisher. Innan hon började på Guard Therapeutics, arbetade hon på Calliditas Therapeutics där hon ledde klinisk utveckling och projektledning inom njurmedicin.

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste 5 åren: VP Clinical and Project Management på Calliditas Therapeutics AB

Innehav: 0 aktier och 875 000 personaloptioner 2021/2026

Sara farg

Sara Thuresson

Head of Clinical Operations

Head of Clinical Operations sedan maj 2021. Född 1976. Ansvarar för utförandet av bolagets kliniska studier ur strategiskt och operationellt perspektiv.

Sara Thuresson har en magisterexamen i biomedicin från Karolinska Institutet samt en utbildning inom läkemedelsutveckling från Uppsala universitet och är diplomerad i klinisk prövning. Hon har drygt 15 års erfarenhet av att leda multinationella team i planerande, genomförande och rapportering av kliniska studier genom alla utvecklingsfaser.

Tidigare har Sara Thuresson haft ett flertal olika befattningar inom klinisk läkemedelsutveckling vid bland annat Oncopeptides, Glionova, Wilson Therapeutics, IQVIA och Medivir.

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Clinical Operations Director på Oncopeptides

Innehav: 0 aktier och 875 000 personaloptioner 2021/2026