Ledning

Ledning

Tobias Agervald

Tobias Agervald

CEO

VD sedan januari 2019. Anställd sedan december 2018. Född 1976. Tobias Agervald är docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar med omfattande erfarenhet inom global forskning och läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas.

Tidigare positioner innefattar bland annat en tjänst som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat analys av läkemedelsutvecklingsprojekt och mål för behandling, samt design och genomförande av kliniska studier via rådgivande styrgrupper (advisory boards) i egenskap av global key opinion leader.

Övriga uppdrag: Tobias Agervald har varit expertkonsult, föreläsare och/eller suttit som medlem i styrgrupper för stora läkemedelsbolag på bland annat AbbVie, Sanofi Aventis, Genzyme, Shire, Amgen, SOBI och Astellas.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Senior Medical Director på Astellas Pharma.

Innehav: 783 520 aktier

Bild08

Magnus Gram

CSO

CSO sedan maj 2019 och tidigare operativt ansvarig för Bolagets prekliniska utveckling. Magnus Gram är doktor i medicinsk vetenskap samt idégivare och uppfinnare bakom ett flertal patent/patentansökningar inom Bolagets medicinska område.

Övriga uppdrag: inga.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: inga utanför Bolaget.

Innehav: 68 888 aktier

Torun

Torun Labedzki

CFO

CFO sedan 1 augusti 2019. Född 1970. Torun Labedzki är civilekonom och har lång erfarenhet som ekonom från ett flertal olika branscher som vård, transport, IT&telekom samt snabbrörliga konsumentvaror. Torun kommer närmast från en roll som Business Controller på Apoteket.

Övriga uppdrag: Konsult på Level of Detail AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Finance Manager på Quickspin AB, Business Information Manager på Nobina AB.

Innehav: 30 009 aktier