Ledning

Ledning

TA 2021 square

Tobias L Agervald

CEO

VD sedan januari 2019 och medicinsk chef (CMO) från december 2018 till december 2021. Född 1976. Tobias Agervald, MD, PhD, är doktor i medicinska vetenskaper och docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar. Dr Agervald är en internationellt erkänd forskare och expert inom experimentell medicin med inriktning mot njurmedicinska sjukdomar och har gjort delar av sin doktorsexamen vid Harvard Medical School samt en post-doc vid Indiana University School of Medicine. Dr Agervald har en omfattande erfarenhet inom global läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas, senast i rollen som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development.

Tidigare positioner: Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development. Global key opinion leader inom kardio-renala sjukdomar och anlitad expert för analys av läkemedelsutvecklingsprojekt och mål för behandling, samt design och genomförande av kliniska studier via rådgivande styrgrupper.

Övriga uppdrag: Tobias Agervald är adjungerad docent på Karolinska Institutet och har varit expertkonsult, föreläsare och/eller suttit som medlem i styrgrupper för stora läkemedelsbolag på bland annat AbbVie, Sanofi Aventis, Genzyme, Shire, Amgen, SOBI och Astellas.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Senior Medical Director på Astellas Pharma.

Innehav: 25 140 aktier. 5 200 000 personaloptioner 2021 och 9 450 000 personaloptioner 2023


KB 2021 square

Karin Botha

CFO

CFO sedan september 2020. Född 1973. Karin Botha är civilekonom med drygt 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomistyrning och finansiering på globala läkemedelsbolag såsom SmithKline Beecham, GSK, Novartis och Sandoz. Tidigare erfarenhet omfattar tjänster som Skandinavisk Redovisningschef, Nordisk Controllerchef och Interim CFO.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Matting AB; Matting Holding AB och Sybo Invest AB.

Tidigare positioner de senaste fem åren: Specialist och Nordisk Chef för Financial Controls and Compliance Novartis och Sandoz

Innehav: 2 845 aktier. 1 200 000 personaloptioner 2021 och 2 520 000 personaloptioner 2023.

Torbjorn Larsson

Torbjörn Larsson

Head of Chemistry, Manufacturing and Control

Head CMC sedan maj 2022. Född 1960 och ansvarig för företagets CMC-verksamhet. Torbjörn har examen från kemistlinjen, med inriktning på biokemi och påbyggnad inom bioteknik och har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i både sen och tidig fas och i olika roller.

Tidigare erfarenhet omfattar tjänster som CMC-ansvarig för Medivir AB och delansvarig för CMC-utvecklingen hos Aprea Therapeutics AB. Arbetet innefattade projektledning av externa samarbetspartner, medverkan i kliniska studieteam och förberedelser och genomförande av registrering och lansering av produkt. Inom Pharmacia & Upjohn jobbade Torbjörn inom kvalitetssäkring, projektledning och processutveckling.

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Director Pharmaceutical Development, Medivir AB, Director Commercial Production, Aprea Therapeutics AB.

Innehav: 200 aktier. 450 000 personaloptioner 2021 och 1 680 000 personaloptioner 2023.

PG 2021 square

Peter Gilmour

Head of Preclinical Science

Ansvarig för preklinisk forskning sedan augusti 2020. Född 1970. Peter Gilmour är expert inom preklinisk läkemedelsutveckling omfattande bland annat utvecklingsfarmakologi, molekylär biologi och toxikologi. Han är ansvarig för bolagets prekliniska forskning och utveckling. Peter Gilmour är doktor i toxikologi och har mer än 25 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin, både inom tidig discovery till klinisk utveckling och drug repurposing inom ett flertal terapiområden.

Tidigare tjänster omfattar bland annat projektledare och preklinisk farmakolog vid Astellas Pharma Europe och AstraZeneca (UK) med projektansvar i både tidig och sen fas fram till marknadsgodkännande.

Övriga uppdrag: Rådgivare inom preklinisk läkemedelsutveckling

Tidigare uppdrag de senaste 5 åren: Astellas, D2D Team

Innehav: 875 000 personaloptioner 2021 och 1 344 000 personaloptioner 2023

ST 2021 square

Sara Thuresson

Head of Clinical Operations

Head of Clinical Operations sedan maj 2021. Född 1976. Ansvarar för utförandet av bolagets kliniska studier ur strategiskt och operationellt perspektiv.

Sara Thuresson har en magisterexamen i biomedicin från Karolinska Institutet samt en utbildning inom läkemedelsutveckling från Uppsala universitet och är diplomerad i klinisk prövning. Hon har drygt 15 års erfarenhet av att leda multinationella team i planerande, genomförande och rapportering av kliniska studier genom alla utvecklingsfaser.

Tidigare har Sara Thuresson haft ett flertal olika befattningar inom klinisk läkemedelsutveckling vid bland annat Oncopeptides, Glionova, Wilson Therapeutics, IQVIA och Medivir.

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Clinical Operations Director på Oncopeptides

Innehav: 1 950 aktier. 875 000 personaloptioner 2021 och 2 100 000 personaloptioner 2023.

MR 2021 resize

Michael Reusch

CMO

Chief Medical Officer sedan januari 2022. Född 1960. Dr Reusch är apotekare och läkare och har en MD från Essen University i Tyskland.

Han har mer än 30 års erfarenhet av global klinisk läkemedelsutveckling, senast som Senior Medical Director på Astellas Pharma Global Clinical Development.

Övriga uppdrag: Michael Reusch tillhandahåller konsultverksamhet inom klinisk utveckling

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Senior Medical Director på Astellas Pharma med ansvar för utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av blodbrist vid kronisk njursjukdom.

Innehav: 2 100 000 personaloptioner 2023.