Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom Guard Therapeutics utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, Guard Therapeutics bolagsordning, Guard Therapeutics interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market samt god sed på aktiemarknaden.

Sidebar5

Nyheter

Mer om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer