Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom Guard Therapeutics utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, Guard Therapeutics bolagsordning, Guard Therapeutics interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market samt god sed på aktiemarknaden.

Sidebar5

Newsroom

Mer om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Här kan du läsa Guard Therapeutics Bolagsordning


Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)8 913 008
E-post: ca@skmg.se

Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

SKMG logo2