Pressmeddelande

13 dec 2013

Artikel publicerad i Svenska Dagbladet (Pressmeddelande 2013-12-13)

A1M Pharma AB (publ) meddelar härmed att bolagets forskning kring havandeskapsförgiftning uppmärksammats i en artikel i Svenska Dagbladet 2013-12-13:

Svensk upptäckt kan rädda gravidas liv

För ytterligare information hänvisas till Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB.
Alla pressmeddelanden