Pressmeddelande

04 aug 2014

Komplett kunskapsöversikt om A1M godkänd för publicering

För första gången publiceras en komplett kunskapsöversikt om A1M som sammanfattar alla proteinets egenskaper och beskriver dess funktion i kroppen. 

Publicering av kritiskt granskade artiklar är forskarsamhällets sätt att säkerställa forskningens kvalitet och är avgörande för bekräftandet av vetenskapliga framsteg. Denna så kallade review-artikel är den första i sitt slag som helt ägnas åt A1M i sin funktion som renhållnings- och skyddsmolekyl.

Artikeln, som är skriven av forskare knutna till A1M Pharma, sammanfattar alla forskningsrön om proteinet sedan det upptäcktes för ca 40 år sedan. Manuset antogs i juni av den ansedda tidskriften Free Radicals in Biology and Medicine.

— Jag har studerat A1M ända sedan jag inledde mitt avhandlingsarbete 1974 för professor Ingemar Berggård och det känns verkligen tillfredsställande att göra denna kunskapsöversikt tillgänglig, säger Bo Åkerström, professor i medicinsk kemi vid Lunds universitet. Jag vågar påstå att texten även utgör en faktakälla för intresserade lekmän eftersom innehållet i review-artiklar är något mindre tekniskt än det i vanliga vetenskapliga artiklar. Alla som läser översikten kommer att förstå varför vi kallar A1M för ”ett protein utöver det vanliga”!

Nedladdningsbar pdf-artikel: A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein
Alla pressmeddelanden