Pressmeddelande

27 jun 2014

A1M Pharma inleder IR-samarbete med Laika Consulting

A1M Pharma har påbörjat ett samarbete inom IR-kommunikation med Laika Consulting, ett företag som specialiserat sig på att leverera tjänster inom finansiell kommunikation åt noterade bolag och finansiella aktörer.

Syftet med samarbetet är att skapa en bättre och tydligare dialog med såväl A1M Pharmas aktieägare som marknaden i stort och därmed öka marknadens förtroende för och kunskap om bolaget. Samarbetet kommer att inledas med en aktieägarundersökning för att samla in värdefulla synpunkter och önskemål som sedan kan användas som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

– A1M Pharma är inne i en intensiv utvecklingsfas, och i takt med att vi utvecklas som bolag och närmar oss kommersialisering kommer kommunikationen gentemot våra aktieägare och marknaden i stort att bli allt viktigare. Det här samarbetet gör det möjligt för oss att förstärka vår marknads-kommunikation och synliggöra bolaget på ett betydligt bättre sätt än tidigare utan att ta resurser från vår löpande verksamhet, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

– Jag ser fram emot att få vara med om att utveckla A1M Pharmas IR-kommunikation och bidra till att ännu fler förstår värdet av bolagets ledande forskning och framtida produkter. Laika Consultings erfarenhet inom finansiell kommunikation, som inkluderar IR-kommunikation åt ett ledande noterat bolag inom ett närliggande forskningsområde, gör oss till en utmärkt partner för detta uppdrag, säger Laika Consultings vd Ingmar Rentzhog.  


Om Laika Consulting

Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Laika är experter på finansiell kommunikation för finansiella- och noterade bolag och fungerar som den naturliga länken mellan dess uppdragsgivare och kunder. Bland de som anlitar Laika återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och noterade bolag i behov av finansiell kommunikation. Mer information finns på www.laika.se  


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30

Ingmar Rentzhog, VD Laika Consulting AB
E-post: ingmar.rentzhog@laika.se
Telefon: 08-440 82 40
Alla pressmeddelanden