Pressmeddelande

06 nov 2014

Vinnare av PwC:s och LU Innovation Systems Innovationspris 2014

Idag, torsdagen den 6 november 2014, har A1M Pharmas grundare utsetts till vinnare av Innovationspriset 2014 för sitt pågående arbete med att ta fram en ny behandling av preeklampsi (havandeskapsförgiftning). Priset delas ut årligen och i år har rekordmånga skånska innovatörer sökt priset som delas ut av LU Innovation System och konsultorganisationen PwC. Priset tilldelas Stefan Hansson, Bo Åkerström, Magnus Gram och Tomas Eriksson som alla varit med och grundat A1M Pharma.  

Syftet med Innovationspriset är att stimulera till en snabbare innovationsprocess och priset inriktas på idéer/projekt med hög innovationsnivå och kommersiell potential som bas för idéskapandet. Genom att utses till vinnare av Innovationspriset 2014 erhåller A1M Pharma 150 000 SEK i pris.  

– Vi är givetvis mycket tacksamma över att i hård konkurrens få ta emot Innovationspriset 2014. Det känns fantastiskt roligt att man uppmärksammar en sjukdom som är så vanlig bland gravida kvinnor och som ännu saknar behandling. Det här motiverar oss ytterligare i våra ansträngningar att utveckla ett botemedel mot en sjukdom som drabbar minst 8,5 miljoner kvinnor i världen varje år, säger Tomas Eriksson.  


För ytterligare information, vänligen kontakta

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden