Pressmeddelande

03 feb 2015

A1M kan skydda mot åderförkalkning enligt nya forskningsrön

En nyligen genomförd studie av en forskargrupp knuten till A1M Pharma vid Lunds universitet ledd av professor Bo Åkerström visar att proteinet A1M är en del av vårt naturliga skydd mot åderförkalkning. Resultat från studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology idag. Forskningen är ännu i ett tidigt skede och påverkar inte A1M Pharmas övriga verksamhet.

A1M Pharma har tidigare meddelat att grundforskning bedrivs där proteinet A1M utvärderas för ytterligare indikationer utöver havandeskapsförgiftning och njurskador. Detta arbete utförs av en forskargrupp vid Lunds universitet ledd av professor Bo Åkerström som dedikerat merparten av sin 40-åriga forskningsgärning till att ta reda på vad A1M uträttar i människokroppen. De nya forskningsrönen som publicerats Frontiers in Physiology visar att A1M kan ha potential att förebygga åderförkalkning tack vare sin förmåga att bryta ner gifta ämnen och reparera skadad vävnad.

– Åderförkalkning orsakas till stor del av oxiderade blodfetter. Forskningsrönen som vi presenterar i detta arbete visar att A1M motverkar oxidation av blodfetterna och håller dem rena och fina. Och inte bara det, A1M kan även reparera oxiderade blodfetter, säger professor Bo Åkerström.

Proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin, finns i kroppen för att städa undan oxiderande hemmolekyler och andra skadliga molekyler. Hem innehåller järn och finns bland annat i hemoglobinet vars viktigaste uppgift är att transportera ut syre i kroppen. När syret omsätts bildas skadliga så kallade fria radikaler, och just hemmolekylen kan både bilda fria radikaler och släppa ifrån sig det giftiga järnet till våra fibrer, celler och DNA. Kroppen har många olika metoder för att hålla såväl hem som fria radikaler i schack, men för tio år sedan visade Bo Åkerström och hans forskargrupp att just A1M har förmågan att binda till sig de giftiga hemmolekylerna och göra om dem till ofarliga substanser.

I den nu aktuella studien fokuserade Bo Åkerström och hans kollegor på två av huvudorsakerna till åderförkalkning: oxidation av LDL (i vardagligt tal kallat det dåliga kolesterolet) och myeloperoxidas, MPO. MPO är en molekyl i de vita blodkropparna som aktiveras vid inflammationer och infektioner och som likt hemoglobinet innehåller giftiga hemsubstanser.

– Genom att studera och pröva A1Ms egenskaper i förhållande till LDL och MPO upptäckte vi att A1M kan tvätta och reducera tillbaka oxiderade blodfetter från LDL, men också ta hand om de farliga substanserna från MPO och bryta ner dem. Det innebär att A1M skyddar mot skadorna på de molekyler som vi vet är en orsak till åderförkalkning, säger Bo Åkerström.

Forskningen är ännu i ett tidigt skede och studien genomfördes i provrör, men professor Bo Åkerström är förhoppningsfull inför nästa steg som är studier i djurmodeller och mänsklig vävnad.

– Den här viktiga grundforskningen visar på A1Ms potential inom fler indikationer än de vi fokuserar på idag, och det är inte alls omöjligt att vi kan ta fram en behandling som fungerar förebyggande mot åderförkalkning på sikt. I dagsläget kommer vi dock att fortsätta att fokusera på havandeskapsförgiftning och akuta njurskador, vilket gör att denna forskning inte påverkar bolagets övriga verksamhet, säger Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma.

Artikeln nås via följande länk:

http://www.frontiersin.org/physiology

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se
Alla pressmeddelanden