Pressmeddelande

24 jun 2014

A1M Pharma: Sista dag för handel med BTA

Under maj 2014 genomförde A1M Pharma en företrädesemission. Genom emissionen nyemitteras 7 840 000 aktier. Torsdagen den 26 juni 2014 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är tisdagen den 1 juli 2014.


Registrering, distribution av aktier samt aktiekapital

7 840 000 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 3 juli 2014. När företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i A1M Pharma att uppgå till 23 211 875 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 928 475,00 SEK.

I samband med företrädesemissionen genomförde A1M Pharma en samtidig separat kvittningsemission avseende ett tidigare erhållet konvertibelt lån om 15 MSEK från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet genomfördes till samma villkor som den aktuella företrädesemissionen. Efter att såväl företrädesemissionen som den separata kvittningsemissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i A1M Pharma att uppgå till 28 981 105 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 159 244,20 SEK.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden