Pressmeddelande

11 nov 2013

Nulägesrapport 2013: ”A1M Pharmas snabba utvecklingstakt fortsätter”

A1M Pharma AB (publ) publicerar härmed en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet. Huvudindikationen är behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) med ett sekundärt fokus på njurskador. A1M Pharma utvecklar en läkemedelskandidat baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) naturliga funktioner. 

Ladda ner nulägesrapporten som pdf:
Nulägesrapport 2013

Ur VD Tomas Erikssons kommentar:
”Vår huvudindikation är som nämnts ovan havandeskapsförgiftning och med anledning av njurens roll vid nämnda sjukdomstillstånd är även njurområdet viktigt. Att ha njursjukdomar som ett prioriterat område för fortsatt forskning ger A1M Pharma en bredare marknad och utvecklingspotential. Sett till hela branschen har ett ökat kommersiellt intresse noterats för njursjukdomar med ett flertal affärer genomförda inom området, såväl försäljningar som utlicensieringar.

Vårt arbete i bolaget fortgår och jag kan med tillförsikt, och inte utan stolthet, konstatera att A1M Pharmas snabba utvecklingstakt fortsätter. Som tidigare kommunicerats har vi påbörjat proof-of-concept-studier i två nya modeller för havandeskapsförgiftning vilka beräknas avslutas Q2 2014.”
Alla pressmeddelanden