Pressmeddelande

18 dec 2013

Artikelserie om A1M Pharmas forskning i tidskriften Aktuellt om Vetenskap och hälsa

A1M Pharma meddelar härmed att tidsskriften Aktuellt om Vetenskap & Hälsa publicerat sista delen av en artikelserie i fyra delar avseende A1M Pharmas forskning rörande havandeskapsförgiftning. Artiklarna finns att tillgå på nedanstående länkar: För ytterligare information hänvisas till Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB, tfn 046-286 50 30.
Alla pressmeddelanden