Tidigare nyheter

07 okt 2019

Perioden för nyttjande av teckningsoptioner (7-25 oktober) har inletts

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner i A1M Pharma AB

Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2019 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie.

Nyttjande med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 7 oktober till och med den 25 oktober 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 23 oktober 2019.

Informationsfolder och anmälningssedel för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner återfinner du här:


21 maj 2019

Kliniska studier fortlöper enligt plan

Den första kliniska studien av ROSgard och dosering av den första försökpersonen inleddes i april 2019. Cirka 35-40 friska försökspersoner kommer att rekryteras med det primära målet att dokumentera ROSgard’s säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper efter enstaka och ökade dosnivåer.

Studieresultatet beräknas vara tillgängliga cirka 6 månader efter studiestart. Studien pågår och förlöper planenligt.

”A1M Pharma har nu tagit det mycket viktiga steget från att vara ett prekliniskt forskningsbolag till ett kliniskt utvecklingsbolag. Detta är kanske den viktigaste milstolpen i bolagets historia. Vi ser en spännande resa framöver och en fantastisk möjlighet i att utvärdera effekten av ROSgard i människa. Eftersom ROSgard är baserad på ett kroppseget protein, och därmed förstärker ett av kroppens egna och mest kraftfulla försvar mot oxidativ stress, bedömer vi risken för oväntade biverkningar som låg samtidigt som förväntningarna är höga på att de robusta njurskyddande effekter som observeras i prekliniska djurmodeller kan översättas till patienter” säger Tobias Agervald, vd i A1M Pharma.


14 feb 2019

BioStock Live Stockholm

Tid 20:13 A1M Pharma, Tobias Agervald CEO


14 feb 2019

BioStock STHLM - Djupintervju med VD Tobias Agervald


13 feb 2019

A1M Pharma planerar starta kliniskt program via kapitalrunda: BioStock

Läs mer: https://www.biostock.se/2019/0...


11 feb 2019

Stjärnförvaltaren en garant för läkemedelsbolagets nyemission: Dagens Industri

Läs mer: https://www.di.se/nyheter/stja...


29 jan 2019

A1M Pharma AB företagspresentation Aktiedagen, LUND