Nyhet

21 maj 2019

Kliniska studier fortlöper enligt plan

Den första kliniska studien av ROSgard och dosering av den första försökpersonen inleddes i april 2019. Cirka 35-40 friska försökspersoner kommer att rekryteras med det primära målet att dokumentera ROSgard’s säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper efter enstaka och ökade dosnivåer.

Studieresultatet beräknas vara tillgängliga cirka 6 månader efter studiestart. Studien pågår och förlöper planenligt.

”A1M Pharma har nu tagit det mycket viktiga steget från att vara ett prekliniskt forskningsbolag till ett kliniskt utvecklingsbolag. Detta är kanske den viktigaste milstolpen i bolagets historia. Vi ser en spännande resa framöver och en fantastisk möjlighet i att utvärdera effekten av ROSgard i människa. Eftersom ROSgard är baserad på ett kroppseget protein, och därmed förstärker ett av kroppens egna och mest kraftfulla försvar mot oxidativ stress, bedömer vi risken för oväntade biverkningar som låg samtidigt som förväntningarna är höga på att de robusta njurskyddande effekter som observeras i prekliniska djurmodeller kan översättas till patienter” säger Tobias Agervald, vd i A1M Pharma.

Alla nyheter