Pressmeddelande

11 nov 2013  ·  Regulatorisk information

Publicering av delårsrapport tidigareläggs

A1M Pharma AB (publ) meddelar härmed att delårsrapport för januari till september 2013 kommer att publiceras imorgon, den 12 november 2013.

För ytterligare information hänvisas till:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB E-post: te@a1m.se Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden