Pressmeddelande

23 sep 2022

Presentationerna från Guard Therapeutics kapitalmarknadsdag finns nu tillgängliga på bolagets hemsida

Guard Therapeutics genomförde den 21 september 2022 en kapitalmarknadsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm för att ge en uppdatering kring bolagets utvecklingsprojekt samt den kliniska strategin för läkemedelskandidaten RMC-035 (ROSgard). Presentationerna spelades in och finns nu tillgängliga på bolagets hemsida.

Kapitalmarknadsdagen inleddes med en presentation av professor Alexander Zarbock, M.D. från universitetssjukhuset i Münster, en globalt ledande expert och tongivande Key Opinion Leader (KOL) inom området akuta njurskador. Han gav en övergripande presentation inom området och kommenterade specifikt det stora medicinska behovet och avsaknaden av behandlingsmöjligheter för patienter som drabbas av akuta njurskador vid hjärtkirurgi.
 
Medarbetare från Guard Therapeutics presenterade därefter den övergripande vetenskapliga bakgrunden kring RMC-035, det primära kliniska utvecklingsprogrammet inom akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi och även strategin för ytterligare ett kliniskt program inom njurtransplantation. Dagen avslutades med att vd Tobias Agervald gav en beskrivning av bolagets marknadsöverväganden och framtida möjligheter inom prissättning samt en öppen frågestund.
 
Samtliga presentationer från kapitalmarknadsdagen finns nu att ta del av på Guard Therapeutics hemsida: Analyser och presentationer - Guard Therapeutics

Alla pressmeddelanden